ΠΙΣΩ
Γενική Χειρουργική

Στο Χειρουργικό Τμήμα της Κλινικής διενεργείται όλο το φάσμα των επεμβάσεων της γενικής χειρουργικής. Ο εξοπλισμός του τμήματος είναι σύγχρονος και πλήρης, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν άνετα οποιεσδήποτε χειρουργικές επεμβάσεις, ακόμη και ορισμένες εξαιρετικά ασυνήθεις.

Στο Χειρουργικό Τμήμα του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα η ενδοσκοπική (λαπαροσκοπική) χειρουργική, που σήμερα έχει γενικευθεί και καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό των χειρουργικών επεμβάσεων της κοιλίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ