ΠΙΣΩ
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Η Κλινική διαθέτει 3 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Η καρδιοχειρουργική Μ.Ε.Θ. υποδέχεται τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά μετά την επέμβαση. Διαθέτει 11 κλίνες και 1 απομόνωση για τα πιο βαριά περιστατικά.

Η Γενική Μ.Ε.Θ. είναι πολυδύναμη και υποδέχεται όλα τα περιστατικά που έχουν ανάγκη εντατικής θεραπείας (αγγειοχειρουργικά – νευροχειρουργικά – τροχαία - παθολογικά κ.λπ.). Διαθέτει 11 κλίνες και 1 απομόνωση.

Η Στεφανιαία Μονάδα υποδέχεται αρρώστους που έχουν καρδιολογικά προβλήματα (εμφράγματα - αγγειοπλαστικές). Διαθέτει 10 κλίνες.

Και οι 3 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι πλήρως εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα και επανδρωμένες με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ