ΠΙΣΩ
Πνευμονολογικό

Η Πνευμονολογία αποτελεί βασικό κομμάτι της Γενικής Παθολογίας. Καλύπτει πολλά νοσήματα που είναι συχνά στο γενικό πληθυσμό (άσθμα, ΧΑΠ, αναπνευστικές λοιμώξεις, καρκίνος πνεύμονος, πνευμονικές ινώσεις, πλευρίτιδες, πνευμοθώρακας κλπ.).

Η διαγνωστική πνευμονολογία βασίζεται στην καλή Κλινική εκτίμηση του ασθενούς και σε ειδικές εξετάσεις, όπως: ακτινολογικός έλεγχος (απλές ακτινογραφίες), αξονική τομογραφία, λειτουργικές δοκιμασίες (σπιρομέτρηση, οξυμετρία, αέρια αρτηριακού αίματος, μελέτη ύπνου) και βρογχοσκόπηση. Όλες αυτές οι διαγνωστικές δυνατότητες υπάρχουν στο Πνευμονολογικό Τμήμα του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ».

Η θεραπευτική πνευμονολογία βασίζεται αφενός σε φάρμακα και αφετέρου σε αναπνευστική υποστήριξη με επεμβατικό ή μη επεμβατικό αερισμό. Σε συνεργασία με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων (π.χ. ογκολόγους) επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση για κάθε συγκεκριμένο ασθενή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ