ΠΙΣΩ
Ογκολογικό

Το Ογκολογικό Τμήμα της Κλινικής δέχεται όλα τα περιστατικά που πρέπει να νοσηλευθούν για κάποιο όγκο και ειδικότερα περιπτώσεις που, ύστερα από χειρουργικές επεμβάσεις, χρήζουν περαιτέρω θεραπείας, κυρίως χημειοθεραπείας. Οι συνεργάτες ιατροί (άριστα εκπαιδευμένοι, με μακροχρόνιες μετεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό) εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες μεθόδους χημειοθεραπείας, σε συνεργασία με προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο. Οι ασθενείς του τμήματος εντάσσονται σε προγράμματα περιοδικών επισκέψεων στην Κλινική, πολλές φορές διάρκειας μερικών ωρών μόνο, ώστε η θεραπεία τους να είναι όσο το δυνατόν πιο συστηματική, αλλά και άνετη για τον ίδιο τον άρρωστο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ