ΠΙΣΩ
Διαβητολογικό

Επιστημονικά υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου:
 

Γεώργιος Κούρτογλου, Παθολόγος – Διαβητολόγος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ