ΠΙΣΩ
E.R.C.P.

Ενδοσκοπική παλίνδρομος χολαγγειοπαγκρεατογραφία Ειδική εξέταση με ενδοσκόπιο για τη διάγνωση ή θεραπεία παθήσεων του χολικού δένδρου (ιδίως περιπτώσεων ικτέρου) ή του παγκρέατος. Θεραπευτικά χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λίθων από το χοληδόχο πόρο (συνήθως σε ασθενείς με λίθους στη χοληδόχο κύστη, ώστε η αφαίρεση της κύστης να μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά με μικρή τομή και όχι ανοικτά με μεγάλη τομή). Σε ορισμένες περιπτώσεις καρκίνου του παγκρέατος ή των χολαγγείων είναι η θεραπεία εκλογής, ιδίως όταν υπάρχουν μεταστάσεις και ο ασθενής δεν μπορεί ή δεν πρέπει να χειρουργηθεί. Άλλες θεραπευτικές εφαρμογές αφορούν στένωση του χοληδόχου πόρου, μετά απο λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ή πίεση από έξω, και μία σειρά σπανιώτερων παθήσεων του παγκρέατος και του ήπατος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ