ΠΙΣΩ
Με στόχο να γίνουμε το πρώτο φιλικό προς τα μωρά
(Baby - Friendly) νοσοκομείο στην Ελλάδα.
Νικόλαος Ε. Μάνος
Παιδίατρος-Νεογνολόγος

Τα δέκα βήματα για επιτυχημένο μητρικό θηλασμό

  1. Να υπάρχει γραπτή πολιτική μητρικού θηλασμού που να διδάσκεται σαν ρουτίνα σε όλο το υγειονομικό προσωπικό
  2. Να εκπαιδεύεται όλο το υγειονομικό προσωπικό στις απαραίτητες δεξιότητες εφαρμογής μητρικού θηλασμού
  3. Να ενημερώνονται όλες οι έγκυες γυναίκες σχετικά με τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού
  4. Να βοηθούνται οι μητέρες να αρχίζουν το θηλασμό μέσα σε μία ώρα από τον τοκετό
  5. Να δείχνεται στις μητέρες πώς να θηλάζουν και πώς να κρατήσουν το γάλα τους εάν απομακρυνθούν από τα νεογνά τους
  6. Να δίνεται στα νεογέννητα μόνο μητρικό γάλα και όχι συμπλήρωμα ή άλλα υγρά, εκτός εάν αυτό ενδείκνυται ιατρικά
  7. Τα νεογνά να είναι μαζί με τις μητέρες όλο το εικοσιτετράωρο (rooming-in)
  8. Να ενθαρρύνεται η μητέρα να θηλάζει όποτε θέλει το μωρό (on demand)
  9. Να μη δίνονται τεχνητές θηλές ή πιπίλες στα θηλάζοντα βρέφη
  10. Να καθιερωθούν ομάδες υποστήριξης μητρικού θηλασμού στις οποίες να παραπέμπονται οι μητέρες κατά την έξοδό τους από την Κλινική
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ