ΠΙΣΩ
Ημερίδα Γονιμότητας 7 Ιουνίου 2008
Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» η 1η Ημερίδα Γονιμότητας που οργανώθηκε από το Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας.

Την ημερίδα παρακολούθησαν ιατροί με ειδικό ενδιαφέρον στη Γονιμότητα, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, υπογόνιμα ζευγάρια και ευρύ κοινό.

Την ημερίδα προλόγισε και συντόνισε ο κ. Ηλίας Τσάκος, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής.

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο Διευθυντής της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», Δρ. Δημοσθένης Κατσάρκας.

Η κα. Αλεξία Χατζηπαρασίδου MSc, Κλινική Εμβρυολόγος, Διευθύντρια της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής “Embryolab”, ανέπτυξε το θέμα «1978-2008. Τριάντα χρόνια Κλινικής Εμβρυολογίας». Αναφέρθηκαν εκτενώς οι πρόοδοι και οι σύγχρονες εξελίξεις στη Βιολογία της Αναπαραγωγής και οι πρακτικές εφαρμογές αυτών στην σημερινή πρακτική. Επιπλέον, αναφέρθηκαν οι άμεσες επιστημονικές προοπτικές, όπως τεχνητή ωρίμανση ωαρίων, κατάψυξη ωαρίων και ωοθηκικού ιστού και οι εφαρμογές τους.

Ο κ. Αθανάσιος Τολίκας, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, αναφέρθηκε στο θέμα «Διάγνωση και θεραπεία Υπογονιμότητας: νεότερα δεδομένα». Παρουσιάστηκαν οι νέες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τα σύγχρονα πρωτόκολλα θεραπείας. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την ηθική κατά την εφαρμογή της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης.

Το θέμα «Υπογονιμότητα και Μαστός» ανέπτυξε η κα. Κανελίνα Μπίμπα-Τσάκου, PhD, Ειδικός Χειρουργός- Παθήσεις Μαστού. Αναφέρθηκαν οι σχέσεις μεταξύ υπογονιμότητας - καρκίνου μαστού, οι τρόποι πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου σε Υπογόνιμες Γυναίκες και οι μηχανισμοί διατήρησης της Γονιμότητας σε νέες γυναίκες με καρκίνο μαστού.

Ο κ. Ηλίας Τσάκος αναφέρθηκε στο θέμα «Υστεροσκόπηση - Λαπαροσκόπηση: ο ρόλος τους στην Υπογονιμότητα». Αναφέρθηκε η σημασία της σωστής διάγνωσης που προσφέρει ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών και η σημαντική συμβολή τους στην επίτευξη της εγκυμοσύνης. Επιπλέον, έγινε ανάλυση της δεκαετούς εμπειρίας και εφαρμογής των τεχνικών αυτών στην Κλινική « ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ».

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το ακροατήριο και ακολούθησε δεξίωση.

Το Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας και η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» οργανώνουν ετήσιες ημερίδες Μαιευτικής και Γονιμότητας με δωρεάν συμμετοχή που απευθύνονται σε ιατρούς, παραϊατρικό προσωπικό, ασθενείς και στο ευρύ κοινό.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2310 402400, 2310 402070 και στην ιστοσελίδα www.gynfert.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ