ΠΙΣΩ
Προσανατολισμοί και Ποιοτικά Κριτήρια στην Καρκινολογία
​Ευστράτιος Καλαϊτζής
Χειρουργός

(εμπειρία που αποκτήθηκε στη Γαλλία)

Ο καρκίνος, λόγω του μεγάλου αριθμού των ασθενών που πάσχουν από αυτόν, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της δημόσιας υγείας.

Η χειρουργική στη θεραπεία του καρκίνου κατέχει εξέχουσα θέση δεδομένου ότι, εκτός μερικών εξαιρέσεων, η αφαίρεση των όγκων αποτελεί και τη μοναδική θεραπεία. Η ποιότητα της χειρουργικής επεμβάσεως εγγυάται συχνά και τη ριζική θεραπεία της νόσου.

Η ποιότητα όμως αυτή, για μια ριζική θεραπεία, προϋποθέτει τη μελέτη ορισμένων κριτηρίων που πρέπει να εφαρμόζονται από χειρουργούς και καρκινολόγους.

Η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία, πριν ή μετά τη χειρουργική επέμβαση, αποτέλεσαν και αποτελούν ακόμη και σήμερα το αντικείμενο πολλών μελετών με σκοπό να βελτιωθούν τα χειρουργικά αποτελέσματα.

Είναι σήμερα εξαιρετικά σημαντικό να επωφελούνται όλοι οι ασθενείς αποκλειστικά και μόνον από τις θεραπείες εκείνες, των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει αποδειχθεί επιστημονικά.

Η καλή ποιότητα της προσφερομένης θεραπείας επιβάλλεται να επιδιωχθεί και όταν ακόμη αφορά ασθενείς που υποβάλλονται απλά σε παρηγορική θεραπεία. Οι διάφορες θεραπείες στον τομέα αυτόν δεν πρέπει να υποτιμώνται, για τον απλό λόγο ότι παρατείνουν τη ζωή και δίνουν μία σχετική άνεση στον ασθενή.

Συνοπτικά, τα κριτήρια μιας καλής ποιοτικά θεραπείας πρέπει να είναι:

  • Η εκπαίδευση και η συνεχής μετεκπαίδευση του χειρουργού στις καινούργιες τεχνικές και στα γενικά βασικά στοιχεία της καρκινολογίας. Με τον τρόπο αυτό, ο χειρουργός θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά στις συσκέψεις μέσω των δικτύων (τοπικών ή διεθνών) που αποτελούνται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται με τον καρκίνο.
  • Η ποιότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού (χειρουργεία, ανάνηψη, αποστείρωση) οφείλει να είναι άριστη.


Εκτός επειγούσης επεμβάσεως, όλα τα περιστατικά πρέπει να παρουσιασθούν και να συζητηθούν σε μία προεγχειρητική σύσκεψη μέσω του δικτύου, ούτως ώστε η θεραπεία που προτείνεται να είναι η καλύτερη για το συγκεκριμένο ασθενή, στηριγμένη σε λογαρίθμους που κατευθύνουν προς καλύτερα αποτελέσματα, όπως έχει αποδείξει η έρευνα και η εμπειρία.

Λογικό είναι τα τοπικά δίκτυα τα οποία συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα να τα δημοσιεύουν και να συμμετέχουν στον καθορισμό των λογαρίθμων των αποφάσεων.

Τέλος, η γνωστοποίηση της υπάρξεως του καρκίνου στον ασθενή και στο περιβάλλον του πρέπει να πλαισιωθεί με καρκινολόγους και ψυχολόγους, για να αποφευχθούν οι λιποθυμίες στην πόρτα του χειρουργείου!!!

Στα πλαίσια μιας ευρύτερης διοργάνωσης, μία Ογκολογική Τράπεζα οφείλει να συγκεντρώνει όλα τα νεοπλασματικά παρασκευάσματα για να βοηθηθεί η έρευνα και η θεραπεία.

Οι ιατροί υποχρεούνται να θεραπεύουν τους ασθενείς τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που η επιστήμη τους υπαγορεύει. Τα παραπάνω κριτήρια δεν επιβάλλονται, αλλά με την πάροδο του χρόνου οφείλουμε όλοι να τα αποδεχθούμε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ
downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com