ΠΙΣΩ
Η τεχνητή καρδιά
Αντώνης Πίτσης
MD, FETCS Διευθυντής Χειρουργικής Καρδιάς, Θώρακος και Μεγάλων ΑγγείωνΗ μηχανική υποβοήθηση της αριστερής κοιλίας έχει σημειώσει εξαιρετική πρόοδο την τελευταία πενταετία με την προσθήκη των εμφυτεύσιμων συσκευών υποβοήθησης αριστερής κοιλίας (left ventricular devices – LVAD) συνεχούς ροής. Οι συσκευές αυτές έχουν πλεονεκτήματα έναντι των συσκευών σφυγμικής ροής (Novacor, HeartMate I) που χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο αριθμό ασθενών με ικανοποιητικά αποτελέσματα (REMATCH trial, etc.). Οι συσκευές συνεχούς ροής συνήθως στηρίζουν τη λειτουργία τους στην περιστροφική κίνηση ενός έλικα (rotary pumps) ή ενός κοχλία (axial pumps). Έχουν σημαντικά μικρότερο όγκο και βάρος από τις συσκευές σφυγμικής ροής με αποτέλεσμα να μη χρειάζονται μεγάλες κινητοποιήσεις ιστών προκειμένου να δημιουργηθούν οι θύλακοι που θα τις φιλοξενήσουν στο σώμα του ασθενούς. Το γεγονός αυτό αφενός μειώνει το χειρουργικό τραύμα και αφετέρου τις καθιστά κατάλληλες για μικρόσωμους ασθενείς. Το λογισμικό που ελέγχει τη λειτουργία τους είναι εξαιρετικά απλούστερο. Επίσης, η ανθεκτικότητά τους στις λοιμώξεις είναι αυξημένη και το κόστος τους είναι μικρότερο των συσκευών σφυγμικής ροής.

Ένα νέο τύπο LVAD συνεχούς ροής εμφυτεύσαμε πρόσφατα για πρώτη φορά σε άνθρωπο (First In Human Implantation) σαν γέφυρα προς την ανάρρωση σε δύο ασθενείς με τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μη υποψήφιους για μεταμόσχευση. Η συσκευή (WorldHeart Rotary Pump) είχε ένα μόνο κινούμενο εξάρτημα που περιστρεφόταν με μαγνητική αιώρηση (magnetic levitation). Οι εμφυτεύσεις υπήρξαν απολύτως επιτυχείς όσο και το πρωτόκολλο της ανάστροφης αναδιαμόρφωσης του μυοκαρδίου, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η αφαίρεση των συσκευών αυτών 3 μήνες αργότερα. Η αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου πλην των LVAD στηρίχθηκε σε χειρουργική γεωμετρίας του μυοκαρδίου, καθώς και σε καρδιακό επανασυγχρονισμό (CRT).

Τέλος, χρησιμοποιήσαμε και τη συσκευή Jarvik 2000 (που είναι η μικρότερη των συσκευών συνεχούς ροής) σαν θεραπεία προορισμού σε ασθενή τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια εξαιτίας non compaction cardiomyopathy. Η συσκευή αυτή εμφυτεύεται δια μέσου θωρακοτομής χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία μέσα στην αριστερή κοιλία του ασθενούς, χωρίς να χρειάζεται κάνουλα εισροής και θύλακο εμφύτευσης στην κοιλιακή χώρα. Το μόσχευμα εκροής εμφυτεύεται στην κατιούσα θωρακική αορτή και το βύσμα για τη σύνδεση με το καλώδιο ενέργειας στο τριχωτό της κεφαλής για αυξημένη προστασία από τις λοιμώξεις. Και αυτή η εμφύτευση υπήρξε απολύτως επιτυχής.

Η μηχανική υποβοήθηση έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε σημείο που προβλέπουμε ότι σύντομα θα επιτύχει την επιβίωση που προσφέρει η μεταμόσχευση καρδιάς, χωρίς να εκθέτει τον ασθενή στις επιπλοκές της ανοσοκαταστολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ
downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com