ΠΙΣΩ
Έλεγχος του Βάθους της Αναισθησίας με Συνεχή Καταγραφή του Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) των Ασθενών
Νικόλαος Καπανίδης
Αναισθησιολόγος

Οι συσκευές αυτές, υψηλής τεχνολογίας, προσθέτουν έναν ακόμα πόντο στη συνεχή προσπάθεια για παροχή αυξημένης αναισθησιολογικής φροντίδας. Η αναισθησιολογία, στα 150 περίπου χρόνια που υφίσταται ως ιατρική ειδικότητα, ξεκίνησε πρώτα με την ανακάλυψη φαρμάκων ή τεχνικών που προσέφεραν επαρκή αναισθησία για την εκτέλεση ολοένα και μεγαλύτερων και πολυπλοκότερων χειρουργικών επεμβάσεων. Όταν η παράμετρος αυτή φάνηκε ότι ικανοποιήθηκε, η φροντίδα στράφηκε περισσότερο στην ασφάλεια των ασθενών κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Να ελαχιστοποιηθούν δηλαδή οι κίνδυνοι που μπορούσαν να υπάρξουν όχι από την αρρώστια τους, αλλά από τη χορήγηση της αναισθησίας. Τώρα που πλέον η αναισθησία είναι περισσότερο ασφαλής από ποτέ, η φροντίδα στράφηκε στην ποιότητα του ύπνου, της αφύπνισης και της μετεγχειρητικής πορείας. Στην κατεύθυνση αυτή στοχεύει και η προμήθεια από την Κλινική μας ανάλογων συσκευών που θα προστατεύουν τους ασθενείς από το φαινόμενο της εγρήγορσης κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης.Τις τελευταίες δεκαετίες, παράλληλα με την παρασκευή νέων και καλύτερων φαρμάκων, η έρευνα στην αναισθησιολογία επεκτάθηκε σε ζητήματα ασφάλειας αλλά και σε προβλήματα ποιότητας κατά την παροχή της αναισθησίας. Μεγάλο πρόβλημα παρέμενε ως πριν από λίγα χρόνια το παράπονο ορισμένων ασθενών ότι κατά τη διάρκεια κάποιας χειρουργικής επέμβασης αντιλαμβάνονταν ορισμένα από τα γεγονότα του χειρουργείου, ή ακόμα χειρότερα ότι πονούσαν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου χωρίς να μπορούν να ειδοποιήσουν τον υπεύθυνο αναισθησιολόγο γι’ αυτό. Το γεγονός αυτό που χαρακτηρίζεται ως εγρήγορση κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης (awareness) έχει δημιουργήσει πολλά ψυχολογικά προβλήματα και φοβίες σε πολλούς ανθρώπους διεθνώς.

Το γεγονός αυτό αποδίδεται συνήθως σε ανεπαρκή αναισθησία και στην αδυναμία του αναισθησιολόγου να την αντιληφθεί. Μέχρι τώρα, ο αναισθησιολόγος ως τρόπο να αντιληφθεί ένα τέτοιο γεγονός είχε έμμεσα στοιχεία του ασθενούς, όπως τον αριθμό των σφύξεων, την αρτηριακή πίεση κ.α. Σήμερα έχει πλέον και ένα άλλο μέσο. Τον έλεγχο του ασθενούς μέσω του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματός (ΗΕΓ) του. Έχει αναπτυχθεί μία συσκευή ελέγχου του ΗΕΓ των αναισθητοποιημένων ασθενών. Το ΗΕΓ καταγράφεται μέσω μίας απλής σύνδεσης του ασθενούς με μια συσκευή υψηλής τεχνολογίας που μπορεί να αναλύει τη μορφή των κυμάτων που δέχεται και μετά να δείχνει το βάθος του ύπνου σε μια αναλογική κλίματα από το 0 ως το 100, όπου 100 καταγράφεται όταν ο ασθενής είναι σε πλήρη εγρήγορση, ενώ η βαθμολογία 40 ως 60 προδίδει μια επαρκή γενική αναισθησία.

Η χρήση των συσκευών αυτών σε ορισμένα αναισθησιολογικά τμήματα επέφερε σημαντική μείωση της ανεπιθύμητης εγρήγορσης κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας σε σημαντικό ποσοστό. Αναφέρεται από διεθνείς μελέτες ότι 9 στους 1000 ασθενείς που λάμβαναν γενική αναισθησία είχαν ανάμνηση από την ώρα του χειρουργείου. Με τη χρήση των συσκευών αυτών, το ποσοστό μειώθηκε σε λιγότερους από 2 ασθενείς στους 1000.

Από τη φωτογραφία που παραθέτουμε μπορεί κάποιος να δει ότι για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής χρειάζεται η χρήση μίας αυτοκόλλητης ταινίας στο μέτωπο του ασθενούς. Η ταινία αυτή καταγράφει τα κύματα και τα στέλνει στη συσκευή, η οποία αφού τα αναλύσει δίνει το βάθος του ύπνου με την αριθμητική ένδειξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ