ΠΙΣΩ
Παρουσίαση Πρωτότυπης Εργασίας Οφθαλμίατρων
της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
στο 18ο διεθνές συνέδριο της Eλληνικής Eταιρείας Διαθλαστικής Xειρουργικής.

Η διόρθωση με LASER της μυωπίας καθώς και των λοιπών διαθλαστικών ανωμαλιών έχει πλέον καταστεί μία καθημερινή πρακτική. Οι δύο πλέον διαδεδομένες τεχνικές, η PRK και η LASIK, επιλέγονται καθημερινά από νεαρά κυρίως άτομα που θέλουν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν γυαλιά ή φακούς επαφής. Η ομάδα αυτών των ατόμων αποτελεί πλέον ένα νέο, για τους οφθαλμιάτρους, πεδίο παρακολούθησης και μελέτης.

Έτσι, το Σάββατο 31 Iανουαρίου 2004, στα πλαίσια του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, παρουσιάστηκε η εργασία των οφθαλμιάτρων της Κλινικής μας Νικόλαου Κυρόπουλου και Ιωάννη Παπαδόπουλου που αφορά στην προεγχειρητική εκτίμηση της ισχύος του ενδοφακού σε άτομα που θα υποβληθούν σε εγχείρηση καταρράκτη, τα οποία όμως είχαν κάνει προηγουμένως LASER για τη διόρθωση της μυωπίας τους ή του μυωπικού τους αστιγματισμού. Αυτή η κατηγορία των ασθενών (όσοι δηλαδή έχουν κάνει πρώτα LASER για τη διόρθωση της μυωπίας ή του μυωπικού αστιγματισμού και αργότερα είναι αναγκασμένοι να υποβληθούν σε εγχείρηση καταρράκτη) παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη δυσκολία που αφορά στην εκτίμηση της ισχύος του ενδοφακού που θα τους εμφυτευθεί.

Οι ισχύοντες μέχρι σήμερα μαθηματικοί τύποι υπολογισμού της ισχύος του ενδοφακού, μετά το LASER καθίστανται άχρηστοι, με αποτέλεσμα ο χειρουργός να βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που όσο περνούν τα χρόνια θα διογκώνεται και καλείται η οφθαλμολογική κοινότητα να βρει τη λύση στα ερωτήματα που η εφαρμογή της καινούργιας τεχνολογίας έχει δημιουργήσει. Τα δημοσιευμένα παγκοσμίως περιστατικά είναι πολύ λίγα (ελληνικά κανένα) και έτσι ο αριθμός των τεσσάρων ματιών που χειρουργήθηκαν χρησιμοποιώντας την καινούργια φόρμουλα κρίνεται ως άκρως ενδιαφέρων. Στην εργασία αυτή οι συγγραφείς προτείνουν έναν απλό και εύχρηστο τρόπο, ο οποίος αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία και τεχνογνωσία δίνει ικανοποιητικά για τους ασθενείς (και ...τους γιατρούς) αποτελέσματα.

Απαιτείται περαιτέρω μελέτη και έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα με περισσότερους ασθενείς για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και την υιοθέτηση εκ μέρους της παγκόσμιας οφθαλμολογικής κοινότητας μιας κοινώς αποδεκτής φόρμουλας.

Νίκος Κυρόπουλος
Γιάννης Παπαδόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ