ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις δύσκολες αυτές ώρες που ζει η πόλη μας, στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», συναισθανόμενη τη μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στέκεται αρωγός στον αγώνα που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, ο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», από τις 27 Οκτωβρίου, υποδέχεται από τα Δημόσια Νοσοκομεία της πόλης ασθενείς που δεν νοσούν από κορωνοϊό, με σκοπό να ελευθερωθούν σε αυτά κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19, ώστε να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΙΣΩ
Σύγχρονες εφαρμογές της Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς - Αναίμακτη Στεφανιογραφία (Cardiac CT)
Αλέξανδρος Καλλιφατίδης
Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Ειδικευθείς στην Απεικόνιση Καρδιάς (CT, MRI)

Τα τελευταία χρόνια, χάριν της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας των αξονικών τομογράφων (64x, Dual-source…), είναι δυνατή η μη επεμβατική μελέτη των στεφανιαίων αγγείων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια. Διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ευαισθησίας (περί τα 95%) και ειδικότητας (> 90%) στην ανίχνευση στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αρνητική προγνωστική σημασία της αξονικής στεφανιογραφίας, η οποία υπολογίζεται περί τα 95-100%. Πρακτικά, λοιπόν, αν η ποιότητα της αξονικής τομογραφίας είναι υψηλή και δεν αναδεικνύονται στενώσεις στα στεφανιαία, ο κλινικός γιατρός μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο ασθενής δεν πάσχει από σοβαρή στεφανιαία νόσο.Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες από τις σύγχρονες ενδείξεις της Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς - Αναίμακτη Στεφανιογραφία (Cardiac CT):

Αποκλεισμός στένωσης στα στεφανιαία αγγεία
Τόσο στα πλαίσια της πρόληψης (σοβαρό κληρονομικό ιστορικό, σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με βάση τους παράγοντες κινδύνου), όσο και διαγνωστικά σε περιπτώσεις όπως:

 • Θωρακικό άλγος σε άτομα με μικρή ή ενδιάμεση πιθανότητα για στεφανιαία νόσο
 • Προεγχειρητική μελέτη για μη στεφανιαίο χειρουργείο
 • Διαλείπουσες αρρυθμίες
 • Εκτίμηση της σύστασης των αθηρωματικών πλακών
 • Αποσαφήνιση διφορούμενων stress δοκιμασιών
 • Εναλλακτικά σε περιπτώσεις που η επεμβατική στεφανιογραφία ενέχει υψηλό κίνδυνο

Ca-score (ως καλός προγνωστικός δείκτης)
Υπολογισμός της ποσότητας ασβεστίου και της κατανομής του στα στεφανιαία αγγεία και ο συσχετισμός του με την ηλικία και το φύλο

Έλεγχος της βατότητας των bypass graft

 • Εναλλακτικά αντί της επεμβατικής στεφανιογραφίας
 • Σε περίπτωση που το by-pass δεν είναι ορατό στην επεμβατική μελέτη
   Διευκρίνηση αποριών μετά τον καθετηριασμό

 • Ανωμαλίες στα στεφανιαία αγγεία
 • Μη απεικόνιση κάποιας εκ των φυσιολογικών στεφανιαίων αρτηριών
 • Αποσαφήνιση ευρημάτων από τον καθετηριασμό
 • Καθοδήγηση για διαδερμική επέμβαση στα στεφανιαία


Λειτουργική μελέτη της καρδιάς
Έλεγχος της μορφολογίας και λειτουργικότητας της καρδιάς (μέτρηση διαστάσεων και όγκων των κοιλιών και των κόλπων, υπολογισμός κλάσματος εξώθησης και μάζας μυοκαρδίου)

Καθυστερημένος εμπλουτισμός
Σε περιπτώσεις οξέος αλλά και παλαιού εμφράγματος (έλεγχος βιωσιμότητας μυοκαρδίου)

Επιπλοκές εμφράγματος

stress perfusion (διπυριδαμόλη/αδενοσίνη)

Διερεύνηση για ενδοκοιλοτικούς θρόμβους
Ιδίως σε ανατομικές περιοχές όπως η κορυφή της αριστερής κοιλίας και το ωτίο του αριστερού κόλπου, όπου ο έλεγχος με το διαθωρακικό υπέρηχο μπορεί να είναι δυσχερής

Βαλβιδοπάθειες

 • Με την πλανιμετρία σε περιπτώσεις στένωσης της αορτικής, μιτροειδούς
 • Επιμόλυνση βιοπροσθετικών βαλβίδων
 • Εκβλαστήσεις


Έλεγχος Περικαρδίου
(όπως σε περιπτώσεις συμπιεστικής περικαρδίτιδας, όπου αναδεικνύονται πολύ καλά οι αποτιτανώσεις)

Πνευμονικές φλέβες
Εκτίμηση της ανατομίας για το σχεδιασμό ablation

Στεφανιαίος κόλπος (CS)-Στεφανιαίες φλέβες
Εκτίμηση της ανατομίας για την εφαρμογή θεραπείας επανασυγχρονισμού

Διερεύνηση όγκων

Εκτίμηση της αορτής

Διερεύνηση συγγενών καρδιοπαθειών
(πολύτιμες ανατομικές και λειτουργικές πληροφορίες)

Μετρήσεις για TAVI (transcatheter aortic valve implantation) και TPVI (transcatheter pulmonary valve implantation)

Τεχνική triple rule out
με την οποία μπορούμε να αποκλείσουμε επείγουσες καταστάσεις που αφορούν στη διαγνωστική
1. του διαχωριστικού ανευρύσματος της θωρακικής αορτής
2. της πνευμονικής εμβολής και
3. σοβαρής στένωσης στα στεφανιαία αγγεία

Συμπερασματικά, η αξονική τομογραφία καρδιάς, με τη χρήση των σύγχρονων πολυτομικών τομογράφων, έχει πολυάριθμες σημαντικές ενδείξεις, από τις οποίες πρωτεύοντα ρόλο κατέχει ο αποκλεισμός της στένωσης στα στεφανιαία.

Στην Κλινική μας διαθέτουμε σύγχρονο αξονικό τομογράφο (Διπλής λυχνίας 2x64 τομών) και άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, που σε συνεργασία με τους κλινικούς γιατρούς συμβάλλουν στην άρτια απεικονιστική διερεύνηση για την κάθε περίπτωση.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ