ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις δύσκολες αυτές ώρες που ζει η πόλη μας, στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», συναισθανόμενη τη μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στέκεται αρωγός στον αγώνα που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, ο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», από τις 27 Οκτωβρίου, υποδέχεται από τα Δημόσια Νοσοκομεία της πόλης ασθενείς που δεν νοσούν από κορωνοϊό, με σκοπό να ελευθερωθούν σε αυτά κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19, ώστε να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΙΣΩ
Ορθογναθική, η μέθοδος αναδόμησης του σπλαχνικού κρανίου
Δρ. Νικόλαος Κεχαγιάς
 MD, DDS Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργής, Υπεύθυνος Τμήματος ΣΓΠΧ Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Η ορθογναθική χειρουργική είναι μέρος της ορθοπροσωπικής - αισθητικής χειρουργικής και συμπληρώνει το φάσμα των αισθητικών επεμβάσεων, όπως το facelift, τη ρινοπλαστική, τη βλεφαροπλαστική, το necklift, κ.λπ. Επεμβαίνει στο σπλαχνικό κρανίο για λόγους αισθητικής και δυσπλασιών, καθώς και τραυμάτων ή νεοπλασιών και άλλων ανάλογων προβλημάτων με ελλείμματα στο πρόσωπο τα οποία δημιουργούν δυσμορφίες.

Η ιστορία της εξέλιξης των οστεοτομιών του σπλαχνικού κρανίου είναι αρκετά μεγάλη, με σημαντικά βήματα στο χώρο των χειρουργικών τεχνικών, των μεθόδων ανάλυσης του σπλαχνικού κρανίου, των χειρουργικών εργαλείων, κ.α. 

Στην ορθογναθική χειρουργική είναι απαραίτητη η συνεργασία ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων, για την πραγματοποίηση και το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Η συνεργασία του χειρουργού με τον ορθοδοντικό πρέπει να θεωρείται δεδομένη, τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. Αυτό σημαίνει πως ο ασθενής φέρει ορθοδοντικά brackets για ένα χρονικό διάστημα, ώστε τα δόντια να έρθουν στη νέα αισθητικά αποδεκτή θέση και να έχουν τη σωστή σύγκλιση μετά την επέμβαση όπως αυτό καθορίζεται κατά τον αρχικό σχεδιασμό.
(photos Siglisi 1a,1b,2a,2b,3a,3b)

photos Siglisi 1a,1b,2a,2b,3a,3b


Η πολυπλοκότητα που διέπει την ορθογναθική χειρουργική τόσο στην αντιμετώπιση όσο και τη χρονική διάρκεια αυτής, θέτει αυτόματα τη βάση για προσπάθεια της απόλυτης τήρησης της ανάλυσης του σπλαχνικού κρανίου και του θεραπευτικού σχεδιασμού. Έχοντας αυτό ως αρχή, το πρωτόκολλο αντιμετώπισης του κάθε ασθενούς είναι μοναδικό.

Έτσι, αρχικά σε κάθε ασθενή γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις του σπλαχνικού κρανίου. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται από έμπειρο ιατρό, διότι αυτές αποτελούν το θεμέλιο λίθο. Ακολουθεί ακτινογραφικός έλεγχος, αξονική τομογραφία (CT ή CBCT) και στη συνέχεια ανάλυση του σπλαχνικού κρανίου αναλογικά ή ψηφιακά 3D σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σ' αυτό το σημείο καθορίζεται το νέο αισθητικό προφίλ του ασθενούς και οι αλλαγές που θα γίνουν μέσω των οστεοτομιών.
(photos Analisi 1,2,3,4,5)

photos Analisi 1,2,3,4,5


Στη συνέχεια, κατασκευάζονται εκμαγεία της οδοντικής σύγκλισης, τα οποία χρησιμεύουν στην κατασκευή ναρθήκων που είναι οι οδηγοί για την ακριβή οστική μετακίνηση κατά την επέμβαση.
(photos Ekmageia 1,2,3,4)

photos Ekmageia 1,2,3,4


Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι προσεγγίσεις, δηλαδή οι τομές για τις οστεοτομίες, γίνονται ενδοστοματικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ορατή ουλή ή έστω σημείο που δείχνει χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο του ασθενούς.
(photos Ortho 1a,1b,2a,2b,3a,3b)

(photos Ortho 1a,1b,2a,2b,3a,3b)

Μετά την επέμβαση ΔΕΝ εφαρμόζεται διαγναθική ακινητοποίηση, αλλά τοποθετούνται μόνο δύο ή τρία λάστιχα καθοδήγησης της οδοντικής σύγκλισης. (Διαγναθική ακινητοποίηση είναι το ισχυρό δέσιμο - κλείδωμα με σύρμα ή λάστιχα της άνω με την κάτω γνάθο για 4 έως 6 εβδομάδες, όπου ο ασθενής τρέφεται μόνο με υγρή τροφή). 

Ένα ακόμη σημείο που παίζει σημαντικό ρόλο στην ορθογναθική χειρουργική είναι η χρονική διάρκεια της επέμβασης, η οποία μέχρι τώρα ήταν αρκετά μεγάλη, από 4 έως 6 ώρες. Η εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών και η απόκτηση εμπειρίας έχουν μειώσει το χρόνο της επέμβασης δραστικά περίπου στις 2,5 ώρες, καθώς και ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως αποφυγή της ΜΕΘ, μικρός χρόνος νοσηλείας, λιγότερα οιδήματα, λιγότερο άλγος, μη εφαρμογή διαγναθικής ακινητοποίησης και φυσικά όχι διατροφή υγρής μορφής όπως συνέβαινε ή συμβαίνει σε ανάλογες επεμβάσεις.

Οι ασθενείς μετά την επέμβαση βρίσκονται σε επανέλεγχο σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο που ακολουθεί ο θεράπων ιατρός.

Η ακριβέστερη και σωστή προεγχειρητική ανάλυση του σπλαχνικού κρανίου συμβάλλει στην απόλυτη επιτυχία της απόδοσης του σχεδιασμού της επέμβασης. Η ανάλυση του σπλαχνικού κρανίου μέχρι τώρα γινόταν μόνο από ορθοδοντικούς και ο χειρουργός ακολουθούσε απλά τις οδηγίες τους. Ο τρόπος ανάλυσης από τους ορθοδοντικούς επικεντρώνεται στην απόδοση της καλής οδοντικής σύγκλισης. Η αναζήτηση και επικέντρωση της ανάλυσης από τους χειρουργούς στο αισθητικό μέρος όλου του προσώπου, μαζί με την οδοντική σύγκλιση από τους ορθοδοντικούς, βελτίωσε τα αποτελέσματα αλλά και τον τρόπο ανάλυσης.

Ακόμη ένα νέο βήμα στις επεμβάσεις ορθογναθικής είναι οι ενδοσκοπικά υποβοηθούμενες οστεοτομίες, με μικρότερες τομές, ακόμη λιγότερο οίδημα, καθώς και μικρότερο χρόνο νοσηλείας.
(photos Endo 1,2,3)

(photos Endo 1,2,3)

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως με την όλη εξέλιξη στο χώρο των επεμβάσεων στο σπλαχνικό κρανίο, η υποτροπή του αποτελέσματος είναι πολύ μικρή έως ανύπαρκτη, ακόμη και μετά από πολλά χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ