ΠΙΣΩ
Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας
Βλάσης Νινιός
Επεμβατικός Καρδιολόγος

Η στένωση και η ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας αποτελεί μία πολύ συχνή όσο και επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση. Οφείλεται κυρίως σε εκφύλιση, πάχυνση και τελικώς σε επασβέστωση της βαλβίδας, η οποία γίνεται σκληρή, δύσκαμπτη και είτε δεν ανοίγει επαρκώς με αποτέλεσμα να δημιουργεί φαινόμενα στένωσης, είτε κλείνει ανεπαρκώς με αποτέλεσμα να υπάρχει ανεπάρκεια, δηλαδή παλινδρόμηση του αίματος προς τα πίσω. Εμφανίζεται κυρίως σε προχωρημένες ηλικίες ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια με τη γήρανση του πληθυσμού εμφανίζεται σε ολοένα και περισσότερους ασθενείς άνω των 75 ετών. Εμφανίζεται κυρίως με συμπτώματα στηθάγχης, λιποθυμικά επεισόδια, ή ακόμα και με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Είναι δε μία επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση δυνητικά αφού σχετίζεται με πιθανότητα αιφνιδίου θανάτου.

Η διερεύνησή της στηρίζεται στην υπερηχογραφική μελέτη και τον καρδιακό καθετηριασμό (στεφανιογραφία) και η θεραπεία τυπικά είναι ανοιχτή εγχείρηση καρδιάς με αντικατάσταση της βαλβίδας συνήθως με μία βιολογική ή μεταλλική προσθετική βαλβίδα.

Προσφάτως, έγινε εμφανές από μία μελέτη της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (Euroheart Survey), ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών που έχουνε βαριά βαλβιδοπάθεια αορτικής βαλβίδας δεν οδηγούνται ποτέ στο χειρουργείο λόγω της συνύπαρξης σοβαρών νοσημάτων, που καθιστούν την εγχείρηση ιδιαίτερα επικίνδυνη και απαγορευτική.

Την τελευταία δεκαετία η πρόοδος της τεχνολογίας επέτρεψε τη διενέργεια της αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας με τρόπο λιγότερο επεμβατικό διαμέσου κάποιου καθετήρα κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν της διενέργειας στεφανιογραφίας ή αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών.

Έτσι στις 30.8.2012, στην κλινική Άγιος Λουκάς, πραγματοποιήθηκε η επέμβαση διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας σε 4 ασθενείς, (3 γυναίκες, 1 άντρας) που όλοι εμφάνιζαν βαρύτατη στένωση της αορτικής βαλβίδας με βαριές συνυπάρχουσες παθήσεις και αυξημένο χειρουργικό κίνδυνο. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη δεξιά μηριαία αρτηρία διαμέσου ενός καθετήρα που προωθήθηκε παλίνδρομα προς την καρδιά. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου σε σύγκριση με την ανοιχτή χειρουργική μέθοδο είναι η άμεση ανακούφιση από τη βαλβιδοπάθεια της αορτικής βαλβίδας και άμεση ανάρρωση της καρδιάς, χωρίς να διενεργείται ανοιχτή τομή και χωρίς ο ασθενής να μπαίνει σε εξωσωματική κυκλοφορία με ταυτόχρονη κατάργηση της αυτόχθονης κυκλοφορίας (καρδιοπληγία) όπως γίνεται στις κλασικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Αυτό μειώνει σαφέστατα τόσο τον επεμβατικό - χειρουργικό χρόνο, όσο και το χρόνο ανάρρωσης του ασθενούς ενώ ταυτόχρονα μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο των επιπλοκών.

Προς το παρόν, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς που θεωρούνται πολύ υψηλού χειρουργικού κινδύνου για τη διενέργεια ανοιχτής χειρουργικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας.

Παρόλα αυτά η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας και η βελτίωση του σχεδιασμού των βαλβίδων αυτών, υπόσχεται ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την επέκταση των ενδείξεων σε ασθενείς χαμηλότερου χειρουργικού κινδύνου και ίσως στο μέλλον να επιτραπεί η αντικατάσταση της βαλβίδας αυτής σχεδόν σε όλους τους ασθενείς με τη χρήση της διαδερμικής μεθόδου.

Το πρόγραμμα των διαδερμικών επεμβάσεων της κλινικής «Άγιος Λουκάς» έχει στα άμεσα πλάνα τη διενέργεια τεσσάρων ακόμα επεμβάσεων αντικατάστασης αορτικής και πνευμονικής βαλβίδας και σχεδιασμό για διενέργεια διαδερμικής επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ
downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com