ΠΙΣΩ
Πλαστική Μικροχειρουργική

Επανασυγκολλήσεις, ελεύθεροι κρημνοί για τραύματα, παραλύσεις νεύρων, ανάπλαση μαστού

H χρήση του μικροσκοπίου στην πλαστική χειρουργική επιτρέπει το σχεδιασμό και εκτέλεση επανορθωτικών κυρίως επεμβάσεων που πριν λίγα χρόνια ήταν αδιανόητες και ακόμη και σήμερα δεν είναι ευρέως γνωστές. Τέτοιες επεμβάσεις είναι όσες απαιτούν τη συρραφή πολύ μικρών αρτηριών, φλεβών και νεύρων, με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα την επανασυγκόλληση μελών. Οι επεμβάσεις αυτές επιτρέπουν την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων, όπως την επανασυγκόλληση ακρωτηριασμένων μελών, τη μεταφορά τμημάτων του σώματος σε άλλη θέση για την κάλυψη ελλειμμάτων που προέρχονται από τραύματα, εγκαύματα ή προκύπτουν από την αφαίρεση μεγάλων όγκων.

Το τμήμα πλαστικής χειρουργικής του «AΓIOY ΛOYKA» είναι από τα πιο δραστήρια τμήματα στον τομέα αυτό σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας επεμβάσεις όλου του φάσματος της επανορθωτικής μικροχειρουργικής. Σημαντική επιτυχία σημειώθηκε πριν από επτά χρόνια, όταν ομάδα πλαστικών χειρουργών αποκατέστησε την παράλυση του προσώπου νεαρού άνδρα μεταφέροντας μυ από την πλάτη του στο πρόσωπό του, ο οποίος λειτουργούσε λαμβάνοντας εντολές από υγιές νεύρο του προσώπου (ελεύθερη μεταφορά πλατέος ραχιαίου με σύνδεση των θωρακοραχιαίων αγγείων στα σύστοιχα προσωπικά και του νεύρου στο αντίστοιχο προσωπικό με την παρεμβολή μοσχεύματος).

Συνολικά τα ποσοστά επιτυχίας αυτών των επεμβάσεων στον «ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ» είναι αντίστοιχα των μεγάλων κέντρων του εξωτερικού καθώς υπάρχει ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός και ανθρώπινη γνώση και εμπειρία. Οι δύο αυτοί παράγοντες επιτρέπουν την πραγματοποίηση αυτών των επεμβάσεων, που είναι πάντα πολύωρες, σε μικρούς σχετικά χειρουργικούς χρόνους, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται παραμονή των ασθενών στη μονάδα εντατικής, και με πολύ μειωμένα μετεγχειρητικά προβλήματα.

Oι πληροφορίες δόθηκαν από το συνεργάτη μας πλαστικό χειρουργό κ. Θανάση Eξαδάκτυλο.

Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν πολλές επανασυγκολλήσεις δακτύλων και αποκαταστάσεις σοβαρά τραυματισμένων χεριών, ενώ σε συνεργασία με το τμήμα της ορθοπαιδικής, αντιμετωπίσθηκαν τραυματισμοί των κάτω άκρων που υπό άλλες συνθήκες θα οδηγούσαν σε ακρωτηριασμό. Για την αντιμετώπιση αυτών των βαρέων επειγόντων περιστατικών το τμήμα της πλαστικής χειρουργικής προσφέρει συνεχή κάλυψη σε 24ωρη βάση.

Η επανορθωτική μικροχειρουργική όμως άλλαξε και τις δυνατότητες της πλαστικής χειρουργικής στον τομέα της ανάπλασης μαστού μετά από μαστεκτομή επιτρέποντας την κατασκευή μαστού χωρίς τη χρήση ενθεμάτων. Ο νέος μαστός δημιουργείται χρησιμοποιώντας δέρμα και λίπος από το κάτω τμήμα της κοιλίας το οποίο μεταφέρεται στη θέση του στήθους. Εκεί τα αγγεία που τροφοδοτούν το τμήμα της κοιλιάς που μεταφέρθηκε ενώνονται με αντίστοιχα αγγεία του θώρακα. Τα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής είναι εξαιρετικού αισθητικού επιπέδου, ενώ ο νέος μαστός μπορεί να υποβάλλεται σε όλες τις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, η ασθενής ταυτόχρονα έχει και τα πλεονεκτήματα μιας κοιλιοπλαστικής. H ανάπλαση αυτού του είδους αναπτύχθηκε δύο φορές σε στρογγυλές τράπεζες σε πανελλήνια συνέδρια, από συνεργάτες του «AΓIOY ΛOYKA», ενώ έχουν ανακοινωθεί και πολλές εργασίες τους σε αυτό το θέμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ
downloadfilmterbaru.xyz bigoporn.club bok3p.site sablonpontianak.com