ΠΙΣΩ
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Καρδιοχειρουργικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

http://www.thessalonikiheartinstitute.gr

Κέντρο Γυναικολογίας και Γονιμότητας

http://www.gynfert.gr

Κέντρο Ελάχιστης Παρεμβατικής Χειρουργικής Ορθοπαιδικών Παθήσεων και Αθλητικών Κακώσεων

http://www.the-mis.gr

Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

http://www.embryoclinic.eu

Κέντρο Επιληψίας Θεσσαλονίκης

http://www.epilepsycenter.gr

Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

http://www.goropoulos.gr

Γιατροί - Συνεργάτες της Κλινικής

http://www.antonispitsis.com

http://www.angiochirourgos.gr

http://www.tsakiridiskosmas.gr

http://www.vakalidis.gr

www.kotidis-surgery.gr

http://www.oikonomidis.com.gr

http://www.sportsmedicine.gr

http://www.sportsortho.gr

http://www.hipsurgery.gr

http://www.zns.gr

http://www.spinesurgery.gr

http://www.roboticurology.gr

http://www.endourology.gr

http://www.nikoskechagias.com

http://www.rammata.gr

http://www.zacharakis-surgery.gr

http://chpatsialas.gr

http://www.alkis-efthymiou.com

http://www.mastologos-kontoulis.gr

http://www.neuronaccess.gr

http://www.kanellos.gr

https://treatyourms.gr

https://cardiacsurgeon.eu

http://www.ivalioulis.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ