ΠΙΣΩ
Ομιλία του Καρδιοχειρουργού κ. Πίτση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας - Βερολίνο 2010

Ομιλία του Καρδιοχειρουργού κ. Πίτση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας - Βερολίνο 2010
Πατήστε εδώ για να δείτε την ομιλία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ