ΠΙΣΩ
Εισαγωγή στην Κλινική

Κατά την άφιξή σας στην Κλινική, πρέπει να έχετε μαζί σας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ σας. Εάν ο ασθενής είναι ανήλικος, θα χρειαστεί το ΑΜΚΑ του ιδίου, καθώς επίσης το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του γονέα ή κηδεμόνα του. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ