ΠΙΣΩ
Δημόσια Ασφάλιση

Αν έχετε δημόσια ασφάλιση

Η Κλινική έχει σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία του ΕΟΠΥΥ, του ΤΥΠΕΤ, του ΕΔΟΕΑΠ και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Κλινικής στο 2310 380000.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ