ΠΙΣΩ
Δημόσια Ασφάλιση

Αν έχετε δημόσια ασφάλιση

Η Κλινική έχει σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία του ΕΟΠΥΥ, του ΤΥΠΕΤ, και του ΕΔΟΕΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Κλινικής στο 2310 380000.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ