ΠΙΣΩ
Ιατρείο Μαστού
Αλλεργιολογικό Ιατρείο
Ιατρείο Ψωρίασης
Τμήμα Επιληψίας
Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Ιατρείο Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας και Νευροανοσολογικών Νοσημάτων
Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης, Άνοιας και Νόσου Πάρκινσον
Ηπατολογικό Ιατρείο
Σύνδρομο Απνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.)  
Ιατρείο Διαταραχών Ύπνου
Μονάδα Βιντεοουροδυναμικής Μελέτης
Τμήμα Μαθησιακής Υποστήριξης
Ιατρείο Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Διαταραχών
Ιατρείο Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Κέντρο Σχιστιών
Ιατρείο Στομίας
Ιατρείο Συμβουλευτικής
Ιατρείο Διαταραχών Ισορροπίας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ