ΠΙΣΩ
Ιατρείο Μαστού
Αλλεργιολογικό Ιατρείο
Ιατρείο Δυστονίας – Σπαστικότητας
Τμήμα Επιληψίας
Σύνδρομο Απνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.)  
Μονάδα Βιντεοουροδυναμικής Μελέτης
Τμήμα Μαθησιακής Υποστήριξης
Ιατρείο Σπονδυλικής Στήλης
Ιατρείο Οστεοπόρωσης
Ιατρείο Διαταραχών Μνήμης και Άνοιας
Ιατρείο Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Ιατρείο Βελονισμού
Ηπατολογικό Ιατρείο
Ιατρείο Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Διαταραχών
Ιατρείο Διαταραχών Ύπνου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ