ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στις δύσκολες αυτές ώρες που ζει η πόλη μας, στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», συναισθανόμενη τη μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στέκεται αρωγός στον αγώνα που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας, ο «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», από τις 27 Οκτωβρίου, υποδέχεται από τα Δημόσια Νοσοκομεία της πόλης ασθενείς που δεν νοσούν από κορωνοϊό, με σκοπό να ελευθερωθούν σε αυτά κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19, ώστε να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΙΣΩ
Αιμοδυναμικό εργαστήριο

Η Κλινική διαθέτει τέσσερα απολύτως σύγχρονα Αιμοδυναμικά Εργαστήρια, όπου διενεργούνται εκλεκτικές και υπερεκλεκτικές αγγειογραφίες, στεφανιογραφίες, τοποθετήσεις βηματοδοτών, βιοψίες μυοκαρδίου, αγγειοπλαστικές στεφανιαίων αγγείων (η επέμβαση που είναι γνωστή κοινώς ως "μπαλονάκι") από τις πιο απλές μέχρι και τις πιο σύνθετες (Rotablator, χρήση ενδαγγειακού υπερηχογράφου, RADI wire).

Ας σημειωθεί ότι το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» είναι το πρώτο στην Ελλάδα, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι ενδοστεφανιαίες προθέσεις (stents) με επάλειψη φαρμακευτικής ουσίας που αποτρέπει σχεδόν εξ ολοκλήρου την επαναστένωση μετά τη διενέργεια αγγειοπλαστικής. Η έναρξη της χρήσης αυτών των stents τοποθετείται στο Μάιο του 2002.

Προκειμένου περί των περιφερικών αγγείων, το Εργαστήριο εκτελεί, πλην των ψηφιακών και λοιπών αγγειογραφιών, και αγγειοπλαστικές περιφερικών αγγείων με τοποθέτηση stents, εμβολισμούς των αγγειακών δυσπλασιών, χημειοεμβολισμούς, και κατευθυνόμενες βιοψίες των διαφόρων οργάνων.

Τα Αιμοδυναμικά Εργαστήρια της Κλινικής συμμετέχουν επίσης σε πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα, παρουσιάζουν πολλές ανακοινώσεις σε ελληνικά και ξένα συνέδρια κάθε χρονιά, καθώς επίσης και δημοσιεύσεις εργασιών που αφορούν την επεμβατική καρδιολογία. Η ιατρική επεμβατική ομάδα του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» συμμετέχει επίσης σε πανευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη, που αφορά τη χρήση των ενδοστεφανιαίων προθέσεων με φαρμακευτική επικάλυψη (μελέτη ACHIEVER).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ