Γκόγκα

Χρύσα
Παιδίατρος

Γκόγκα

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Παιδίατρος
Παιδιατρικό
Ελληνικά, Αγγλικά
Ειδικότητα:
Παιδίατρος
Τμήμα:
Παιδιατρικό
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ.Γκόγκα Χρύσα, MD, MSc,  είναι Παιδίατρος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Παιδιατρική Νεφρολόγια και εργάζεται ως εφημερεύουσα Παιδίατρος στο Παιδιατρικό τμήμα της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» από το 2018. (Σπουδές και εκπαίδευση) Αφού αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε την ειδικότητά του σε Ελλάδα και Αγγλία(Έρευνα και δημοσιεύσεις) Η Dr.Γκόγκα Χρύσα έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 ιατρικές μελέτες κατά την 12ετή θητείας της ως Επιστημονικός Συνεργάτης στη Μονάδα Παιδιατρικής Νεφρολογίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης . (Η φιλοσοφία του) Στόχος της είναι να προσφέρει καθημερινά την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε ασθενή, χρησιμοποιώντας την εμπειρία της και τις επιστημονικές της γνώσεις, έχοντας ως κινητήριο μοχλό το ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο. (Ελεύθερος χρόνος και δραστηριότητες) Όταν δεν βρίσκεται στην κλινική, επιλέγει να περνάει χρόνο φίλους,να διαβάζει και να πηγαίνει ταξίδια.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 544 | +30 2310 380 000

Η Δρ.Γκόγκα Χρύσα, MD, MSc,  είναι Παιδίατρος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Παιδιατρική Νεφρολόγια και εργάζεται ως εφημερεύουσα Παιδίατρος στο Παιδιατρικό τμήμα της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» από το 2018. (Σπουδές και εκπαίδευση) Αφού αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε την ειδικότητά του σε Ελλάδα και Αγγλία(Έρευνα και δημοσιεύσεις) Η Dr.Γκόγκα Χρύσα έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 ιατρικές μελέτες κατά την 12ετή θητείας της ως Επιστημονικός Συνεργάτης στη Μονάδα Παιδιατρικής Νεφρολογίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης . (Η φιλοσοφία του) Στόχος της είναι να προσφέρει καθημερινά την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε ασθενή, χρησιμοποιώντας την εμπειρία της και τις επιστημονικές της γνώσεις, έχοντας ως κινητήριο μοχλό το ενδιαφέρον της για τον άνθρωπο. (Ελεύθερος χρόνος και δραστηριότητες) Όταν δεν βρίσκεται στην κλινική, επιλέγει να περνάει χρόνο φίλους,να διαβάζει και να πηγαίνει ταξίδια.


Fellowship in Pediatric Nephrology/ Πανεπιστημιακός Υπότροφος στην Παιδιατρική Νεφρολογία– Aristoteles University of Thessaloniki at Department of Pediatric Nephrology at 1st Pediatric Department of Hippokrateio University Hospital of Thessaloniki / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Μονάδα Παιδιατρικής Νεφρολογίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 9/2017-9/2018

Attachment in Pediatric Nephrology/ Επιστημονικός Συνεργάτης στην Παιδιατρική Νεφρολογία – Aristoteles University of Thessaloniki at Department of Pediatric Nephrology at 1st Pediatric Department of Hippokrateio University Hospital of Thessaloniki /Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Μονάδα Παιδιατρικής Νεφρολογίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 2006-2017, 2018-2020

Pediatrics/Ειδικότητα Παιδιατρικής –Pediatric Department of Tzaneio 

Hospital of Peraius/ Παιδιατρική            

Κλινική του Τζάνειου Νοσοκομείου Πειραιά 2003-2005

-Pediatric Department  Of Royal Infirmary University Hospital of Leicester 

United Kindom/Παιδιατρική Κλινική του Royal Infirmary Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου του Λέστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο 2003

-Pediatric Department of Hospital of Infectious Diseases of 

Thessaloniki/Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ειδικών Λοιμώξεων της 

Θεσσαλονίκης 2001-2003

              Residency/Υπηρεσία Υπαίθρου –Medical office of Skalochori Lesvos 1999-

               2000

               -Bostaneio Hospital of Lesvos  1999 /Περιφερειακό Ιατρείο Σκολοχωρίου 

                Λέσβου

               Βοστάνειο Νοσοκομείο Λέσβου 1999

                School of Medicine/Ιατρική Σχολή Aristoteles University of 

                Thessaloniki/Αριστοτέλειο Πανεπηστήμιο Θεσσαλονίκης 1993-1


 • Certifications/Πτυχία 

-Doctora of Medical School of Aistoteles University of Thessaloniki in field of Pediatric Nephrology/Διδακτορικός Τίτλος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα της Παιδιατρικής Νεφρολογίας 11/2013

-Degree of Medical School of Aistoteles University of Thessaloniki/Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 7/1999


 1. Quality of life in children with chronic kidney disease. Dotis J, Pavlaki A, Printza N, Stabouli S, Antoniou S, Gkogka C, Kontodimopoulos N, Papachristou F. Pediatr Nephrol. 2016 Dec;31(12):2309-2316 
 2. Peritonitis in children with automated peritoneal dialysis: a single-center study of a 10-year experience. Dotis J, Myserlis P, Printza N, Stabouli S, Gkogka C, Pavlaki A, Papachristou F. Ren Fail. 2016 Aug;38(7):1031-5
 3. Long-term outcome of pediatric kidney transplantation: A single-center experience from Greece. Papachristou F, Stabouli S, Printza N, Mitsioni A, Stefanidis C, Miserlis G, Dotis J, Kapogiannis A, Georgaki-Angelaki H, Gkogka C, Kollios K, Papanikolaou V. Pediatr Transplant. 2016 Jun;20(4):500-6 
 4. Long-Term Changes in Blood Pressure After Pediatric Kidney Transplantation. Stabouli S, Printza N, Dotis J, Gkogka C, Kollios K, Kotsis V, Papachristou F. Am J Hypertens. 2016 Jul;29(7):860-5 
 5. Longitudinal assessment of bone quality in pediatric patients with chronic kidney disease in relation to treatment modality. Gkogka C, Christoforidis A, Printza N, Kollios K, Kazantzidou E, Papachristou F. J Bone Miner Metab. 2015 May;33(3):303-10
 6. A two-yr prospective study of bone health in children after renal transplantation employing two imaging techniques. Christoforidis A, Printza N, Gkogka C, Kazantzidou E, Papachristou F. Clin Transplant. 2013 Sep-Oct;27(5):710-7
 7. Short- and middle-term continuous use of cinacalcet in children on peritoneal dialysis. Dotis J, Printza N, Gkogka C, Papachristou F. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013;26(1-2):39-43
 8. Comparative study of quantitative ultrasonography and dual-energy X-ray absorptiometry for evaluating renal osteodystrophy in children with chronic kidney disease. Christoforidis A, Printza N, Gkogka C, Siomou E, Challa A, Kazantzidou E, Kollios K, Papachristou F.J Bone Miner Metab. 2011 May;29(3):321-7. doi: 10.1007/s00774-010-0220-1. Epub 2010 Sep 16
 9. Percutaneous ultrasound-guided renal biopsy in children: a single centre experience. Printza N, Bosdou J, Pantzaki A, Badouraki M, Kollios K, Gkogka Ch, Papachristou F.Hippokratia. 2011 Jul;15(3):258-61.
 10. Pandemic influenza A 2009 (H1N1) vaccination in high risk children with chronic renal diseases: acceptance and perceptions. Printza N, Farmaki E, Bosdou J, Gkogka C, Papachristou F. Hum Vaccin. 2010 Oct;6(10):819-22. Epub 2010 Oct 1.
 11. Reference values for quantitative ultrasonography (QUS) of radius and tibia in healthy greek pediatric population: clinical correlations. Christoforidis A, Papadopoulou E, Dimitriadou M, Stilpnopoulou D, Gkogka C, Katzos G, Athanassiou-Metaxa M. J Clin Densitom. 2009 Jul-Sep;12(3):360-8. doi: 10.1016/j.jocd.2009.03.097. Epub 2009 Jul 4 
 12. Drug-induced interstitial nephritis in a child with idiopathic nephrotic syndrome. Printza N, Koukourgianni F, Saleh T, Goga C, Papachristou F. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2009 Nov;20(6):1072-5.

Shockwave lithotripsy and endourological management of urinary calculi in children: a single-center 10-year experience. Charalambous S, Printza N, Papathanasiou A, Rombis V, Goga Ch, Papachristou F. J Endourol. 2008 Sep;22(9):2169-74