Φοινίτσης

Στέφανος
Επεμβατικός Ακτινολόγος

Φοινίτσης

Επικοινωνία
Ειδικότητα:
Τμήμα:
Γλώσσες:
Επεμβατικός Ακτινολόγος
Ακτινολογικό Εργαστήριο
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Ειδικότητα:
Επεμβατικός Ακτινολόγος
Τμήμα:
Ακτινολογικό Εργαστήριο
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Στέφανος Φοινίτσης είναι Επίκουρος Καθηγητής Διαγνωστικής και Επεμβατικής Νευροακτινολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι επικεφαλής του Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας στο Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Εξειδικεύεται στη Διαγνωστική και Επεμβατική Νευροακτινολογία. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας για δύο έτη. Υπήρξε πρόεδρος του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας. Το Τμήμα του στο ΑΧΕΠΑ είναι Κέντρο αναφοράς για την αντιμετώπιση αιμορραγικών και ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων στη Βόρεια Ελλάδα. Συμμετείχε σε πολλαπλές κλινικές μελέτες ως κύριος ερευνητής, μεταξύ άλλων και στην προ-κλινική αξιολόγηση νέων συστημάτων θρομβεκτομής και εμπλέκεται στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων συστημάτων. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών συστημάτων στην Επεμβατική Νευροακτινολογία και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη Διάγνωση και Θεραπεία Νευροαγγειακών Παθήσεων. Η εργασία του χρηματοδοτείται από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Είναι Reviewer σε πολλαπλά διεθνή περιοδικά και έχει πάνω από 45 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων
+30 2310 390 766 | +30 2310 380 000

Ο Στέφανος Φοινίτσης είναι Επίκουρος Καθηγητής Διαγνωστικής και Επεμβατικής Νευροακτινολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι επικεφαλής του Τμήματος Επεμβατικής Νευροακτινολογίας στο Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Εξειδικεύεται στη Διαγνωστική και Επεμβατική Νευροακτινολογία. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας για δύο έτη. Υπήρξε πρόεδρος του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας. Το Τμήμα του στο ΑΧΕΠΑ είναι Κέντρο αναφοράς για την αντιμετώπιση αιμορραγικών και ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων στη Βόρεια Ελλάδα. Συμμετείχε σε πολλαπλές κλινικές μελέτες ως κύριος ερευνητής, μεταξύ άλλων και στην προ-κλινική αξιολόγηση νέων συστημάτων θρομβεκτομής και εμπλέκεται στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων συστημάτων. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών συστημάτων στην Επεμβατική Νευροακτινολογία και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη Διάγνωση και Θεραπεία Νευροαγγειακών Παθήσεων. Η εργασία του χρηματοδοτείται από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Είναι Reviewer σε πολλαπλά διεθνή περιοδικά και έχει πάνω από 45 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.


Fellowship - University of Miami, Florida 1998

Fellowship - University of Nancy, Lorraine, France 2003-2007


Bleomycin for Head and Neck Venolymphatic Malformations: A Systematic Review.

Finitsis S, Faiz K, Linton J, Shankar JJS.Can J Neurol Sci. 2020 Aug 17:1-7. doi: 10.1017/cjn.2020.178. Online ahead of print.PMID: 32799947

Susceptibility-Weighted Angiography for the Follow-Up of Brain Arteriovenous Malformations Treated with Stereotactic Radiosurgery.

Finitsis S, Anxionnat R, Gory B, Planel S, Liao L, Bracard S.AJNR Am J Neuroradiol. 2019 May;40(5):792-797. doi: 10.3174/ajnr.A6053. Epub 2019 Apr 25.PMID: 31023658 Free PMC article.

Bleomycin for orbital and peri-orbital veno-lymphatic malformations - A systematic review.

Faiz K, Finitsis S, Linton J, Shankar JJS.Interv Neuroradiol. 2020 Nov 11:1591019920972514. doi: 10.1177/1591019920972514. Online ahead of print.PMID: 33175616

Imaging Improves Efficacy of Vertebroplasty - A Systematic Review and Meta-Analysis.

Shankar JJS, Merdad R, Finitsis S, Parker R.Can J Neurol Sci. 2019 Sep;46(5):540-549. doi: 10.1017/cjn.2019.236.PMID: 31232247

Vaginal Excision of a Large Gartner Duct Cyst.

Mikos T, Finitsis S, Gerede A, Grimbizis GF.J Minim Invasive Gynecol. 2018 Nov-Dec;25(7):1132-1133. doi: 10.1016/j.jmig.2018.02.007. Epub 2018 Feb 14.PMID: 29454145 No abstract available.

Acute Partial Brown-Séquard Syndrome Secondary to Intraforaminal Disc Prolapse and Spinal Cord Infarction.

Astreinidis A, Finitsis S, Mavropoulou X, Psoma E, Prassopoulos P.Case Rep Neurol Med. 2019 Sep 25;2019:7987038. doi: 10.1155/2019/7987038. eCollection 2019.PMID: 31662929 Free PMC article.

Case Report of Synchronous Prostate, Hepatocellular, and Rectal Carcinomas and Review of the Literature.

Lamprou V, Paramythiotis D, Giakoustidis D, Karakatsanis A, Astreinidis A, Moysidis M, Mihalopoulos A, Finitsis S.Case Rep Surg. 2020 Jan 21;2020:6967428. doi: 10.1155/2020/6967428. eCollection 2020.PMID: 32089942 Free PMC article.

Myocardial deformation assessment in patients with precapillary pulmonary hypertension: A cardiac magnetic resonance study.

Kallifatidis A, Mouratoglou SA, Giannakoulas G, Finitsis S, Karvounis H, Sianos G.Diagn Interv Imaging. 2021 Mar;102(3):153-161. doi: 10.1016/j.diii.2020.08.001. Epub 2020 Sep 8.PMID: 32917553

Metameric spinal AVM: Long-term symptomatic relief achieved by embolization of the extradural component.

Drake B, Patro S, Quateen A, Cora EA, Finitsis S, Sinclair J, Lesiuk H, Iancu D.Interv Neuroradiol. 2019 Aug;25(4):469-473. doi: 10.1177/1591019919828135. Epub 2019 Mar 28.PMID: 30922201 Free PMC article.

Value of high-density sign on CT images after mechanical thrombectomy for large vessel occlusion in predicting hemorrhage and unfavorable outcome.

Portela de Oliveira E, Chakraborty S, Patel M, Finitsis S, Iancu D.Neuroradiol J. 2020 Dec 7:1971400920975259. doi: 10.1177/1971400920975259. Online ahead of print.PMID: 33283627

Top of Form

Bottom of Form

Age and Outcome after Endovascular Treatment in Anterior Circulation Large-Vessel Occlusion Stroke: ETIS Registry Results.

Finitsis S, Epstein J, Richard S, Bourcier R, Sibon I, Dargazanli C, Arquizan C, Anxionnat R, Audibert G, Zhu F, Mazighi M, Blanc R, Lapergue B, Consoli A, Marnat G, Gory B; ETIS Registry Investigators.Cerebrovasc Dis. 2021;50(1):68-77. doi: 10.1159/000512203. Epub 2020 Dec 15.PMID: 33321502

Stroke physicians should provide EVT irrespective of the patient's age....

Late complications of radiosurgery for cerebral arteriovenous malformations: report of 5 cases of chronic encapsulated intracerebral hematomas and review of the literature.

Finitsis S, Bernier V, Buccheit I, Klein O, Bracard S, Zhu F, Gauchotte G, Anxionnat R.Radiat Oncol. 2020 Jul 22;15(1):177. doi: 10.1186/s13014-020-01616-1.PMID: 32698881 Free PMC article.

Distal middle cerebral artery dissection with concurrent completely thrombosed aneurysm manifesting as cerebral ischemia. A case report and review of the literature.

Lamprou V, Astreinidis A, Davidhi A, Staikoglou N, Psoma E, Selviaridis P, Finitsis S.Radiol Case Rep. 2020 Oct 9;15(12):2582-2588. doi: 10.1016/j.radcr.2020.09.047. eCollection 2020 Dec.PMID: 33082902 Free PMC article.

Primary aldosteronism in patients with adrenal incidentaloma: Is screening appropriate for everyone?

Stavropoulos K, Imprialos KP, Katsiki N, Petidis K, Kamparoudis A, Petras P, Georgopoulou V, Finitsis S, Papadopoulos C, Athyros VG, Doumas M, Karagiannis A.J Clin Hypertens (Greenwich). 2018 May;20(5):942-948. doi: 10.1111/jch.13291. Epub 2018 May 2.PMID: 29722113

Basilar Perforator Aneurysms: Presentation of 4 Cases and Review of the Literature.

Finitsis S, Derelle AL, Tonnelet R, Anxionnat R, Bracard S.World Neurosurg. 2017 Jan;97:366-373. doi: 10.1016/j.wneu.2016.10.038. Epub 2016 Oct 15.PMID: 27751930 Review.

Meningioma embolization with the pressure cooker technique using Squid 12.

Szatmáry Z, Hillman J, Finitsis S.Interv Neuroradiol. 2017 Aug;23(4):441-443. doi: 10.1177/1591019917707328. Epub 2017 May 26.PMID: 28549393 Free PMC article.

Stent-assisted coiling of posterior inferior cerebellar artery aneurysm complicated by arterial avulsion.

Cora EA, Finitsis S, Woulfe J, Essbaiheen F, AlQahtani H, Drake B, Lesiuk H, Iancu D.Interv Neuroradiol. 2018 Dec;24(6):650-654. doi: 10.1177/1591019918793353. Epub 2018 Aug 19.PMID: 30124093 Free PMC article.

A randomized pragmatic care trial on endovascular acute stroke interventions (EASI): criticisms, responses, and ethics of integrating research and clinical care.

Fahed R, Finitsis S, Khoury N, Deschaintre Y, Daneault N, Gioia L, Jacquin G, Odier C, Poppe AY, Weill A, Roy D, Darsaut TE, Nguyen TN, Raymond J.Trials. 2018 Sep 19;19(1):508. doi: 10.1186/s13063-018-2870-6.PMID: 30231915 Free PMC article. Clinical Trial.

Transient in-stent stenosis at mid-term angiographic follow-up in patients treated with SILK flow diverter stents: incidence, clinical significance and long-term follow-up.

Essbaiheen F, AlQahtani H, Almansoori TM, Cora EA, Patro S, Tsehmaister-Abitbul V, Drake B, Lesiuk H, Finitsis SN, Iancu D.J Neurointerv Surg. 2019 Feb;11(2):166-170. doi: 10.1136/neurintsurg-2018-013928. Epub 2018 Sep 7.PMID: 30194108

Sinonasal glomangiopericytoma treated with preoperative embolisation and endoscopic sinus surgery.

Psoma E, Karkos PD, Dova S, Gavriilidis M, Markou K, Kouskouras C, Haritanti A, Finitsis S.Ecancermedicalscience. 2016 Nov 14;10:692. doi: 10.3332/ecancer.2016.692. eCollection 2016.PMID: 27994648 Free PMC article.


  • Επεμβατική και Νευροεπεμβατική Ακτινολογία