ΠΙΣΩ
Πώς Μετράται η Παχυσαρκία
Το πρώτο βήμα είναι να εξακριβώσετε αν είστε υπέρβαροι. Μετρώντας το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), την αναλογία δηλαδή μεταξύ βάρους και ύψους (kg/m2), μπορείτε να δείτε σε ποια κατηγορία βάρους ανήκετε.

Παρακαλώ πληκτρολογήστε παρακάτω το βάρος και το ύψος σας για να υπολογίσετε τον ΔΜΣ:
Βάρος (kg)
Ύψος (m) (π.χ. 1.76)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πώς Μετράται η Παχυσαρκία
Το πρώτο βήμα είναι να εξακριβώσετε αν είστε υπέρβαροι. Μετρώντας το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), την αναλογία δηλαδή μεταξύ βάρους και ύψους (kg/m2), μπορείτε να δείτε σε ποια κατηγορία βάρους ανήκετε.

Παρακαλώ πληκτρολογήστε παρακάτω το βάρος και το ύψος σας για να υπολογίσετε τον ΔΜΣ:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ