ΠΙΣΩ
Η ολοκλήρωση του σωματικού εγώ μέσα από την πλαστική χειρουργική
Τεύχος 28
Η ολοκλήρωση του σωματικού εγώ μέσα από την πλαστική χειρουργική

Η ταυτότητα του φύλου δεν καθορίζεται μόνο γενετικά, αλλά διαμορφώνεται στην εφηβεία. Η εικόνα του σωματικού εγώ είναι η υποκειμενική αίσθηση του ατόμου για το πώς φαίνεται προς τους άλλους το σώμα του, ανεξάρτητα από την πραγματική εικόνα. Αυτή η εικόνα διαμορφώνεται στην εφηβεία και οριστικοποιείται στην ενήλικη ζωή. Υπάρχουν έφηβοι με χαμηλό ή φυσιολογικό σωματικό βάρος, οι οποίοι έχοντας το φόβο ότι με την επίδραση των ορμονών θα το αυξήσουν, κάνουν εξαντλητικές δίαιτες (νευρική ανορεξία).

Αρκετές φορές άτομα που υπήρξαν άσχημοι σαν έφηβοι δεν πείστηκαν ποτέ για την μετέπειτα ωραία τους εικόνα σαν ενήλικες. Κι αυτό γιατί η αίσθηση του πώς είμαστε και πώς μας βλέπουν οι άλλοι έχει τις βαθιές ρίζες της στα δύσκολα εφηβικά χρόνια.

Κάποιοι έφηβοι περιμένουν ότι με μια επέμβαση αισθητικής πλαστικής χειρουργικής θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, δεν υπάρχουν όμως μελέτες που να εξετάζουν μακροπρόθεσμα τα οφέλη μεταξύ των εφήβων. Η ικανοποίηση από την εικόνα του σώματός μας μεγαλώνει καθώς απομακρυνόμαστε από την περίοδο της εφηβείας. Πολλοί έφηβοι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι με την εμφάνισή τους, αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένοι λίγα χρόνια αργότερα είτε υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση είτε όχι.

Στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις είναι λογικές (όπως έφηβοι που θέλουν να χειρουργηθούν για να βελτιώσουν αφεστώτα ώτα ή αγόρια που θέλουν μείωση μαστών), η μετεγχειρητική πορεία θα είναι ομαλή και οι ίδιοι θα δεχτούν με ικανοποίηση την αλλαγή στην εμφάνισή τους.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη νομική αλλά και την κοινωνική ευθύνη για την απόφαση των παιδιών τους. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση οι αισθητικές επεμβάσεις πρέπει να είναι οικογενειακά συναποφασισμένες.

Στον αντίποδα, εάν η ιδέα για μια αισθητική επέμβαση είναι μόνο των γονέων κι όχι και του παιδιού, τότε μπορεί να υπάρξουν προβλήματα που αφορούν στη μετεγχειρητική περίοδο ή στο να αποδεχθεί θετικά το αποτέλεσμα της αισθητικής επέμβασης.

Το νεαρό της ηλικίας των εφήβων δεν τους επιτρέπει να αξιολογήσουν ορθά τις πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές, γεγονός που αυξάνει και τις πιθανότητες εμφάνισής τους.

Κάποιοι δυσκολέυονται να ακολουθήσουν τις μετεγχειρητικές οδηγίες ή αδιαφορούν ή ακόμη δείχνουν τέτοια συμπεριφορά που έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού, αυξάνοντας τον κίνδυνο των επιπλοκών (κάπνισμα, έκθεση στον ήλιο).

Οι έφηβοι που ωθούνται σε κάποια επέμβαση μόνο επειδή επιθυμούν να ικανοποιηθεί ο/η φίλος/η τους, συχνά έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται η υποθετική επιθυμία τους.

Σε κάθε περίπτωση, η εφηβεία θέλει προσοχή καθώς είναι μια δύσκολη αναπτυξιακά περίοδος. Για το λόγο αυτό, πριν τη λήψη απόφασης για μια αισθητική επέμβαση, ο πλαστικός χειρουργός οφείλει να εξηγήσει με σαφήνεια τη διαδικασία της επέμβασης, το αναμενόμενο αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς και τον κίνδυνο εμφάνισης διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών, καθώς και τη φύση αυτών, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσμενής επίδραση τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία του εφήβου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ