ΠΙΣΩ
Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (CMR): Κλινικές Εφαρμογές
Τεύχος 28
Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (CMR): Κλινικές Εφαρμογές

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί μια σχετικά καινούργια, διαρκώς αναπτυσσόμενη, μη επεμβατική μέθοδο, με πολλαπλές κλινικές εφαρμογές, γεγονός που την καθιστά πολύτιμο σύγχρονο διαγνωστικό εργαλείο.

Αποτελεί την gold standard τεχνική για την εκτίμηση των διαφόρων παραμέτρων της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης ΑΡ-ΔΕ κοιλίας, stroke volume, όγκοι και διαστάσεις κοιλιών και κόλπων, μάζα μυοκαρδίου, Cardiac Output, Cardiac Index). Επιτρέπει την λεπτομερή εκτίμηση της ανατομίας και μορφολογίας της καρδιάς, καθώς επίσης παρέχει σημαντικές λειτουργικές πληροφορίες.

Με τις διάφορες ακολουθίες όπως οι κινηματικές (cine) ακολουθίες, ακολουθίες ροής, ακολουθίες ανάδειξης οιδήματος, μορφολογικές ακολουθίες, perfusion, ακολουθίες ανάδειξης πρώιμου ή καθυστερημένου εμπλουτισμού μετά την ενδοφλέβια χορήγηση γαδολινίου και με αγγειογραφικές τεχνικές, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διάγνωση και διαφοροδιάγνωση πολλών παθήσεων τόσο ισχαιμικής όσο και μη ισχαιμικής αιτιολογίας.

Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες σύγχρονες κλινικές εφαρμογές της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς:

Διερεύνηση ισχαιμικής καρδιοπάθειας

 • Ανάδειξη οξέος ή παλαιού εμφράγματος και έλεγχος βιωσιμότητας μυοκαρδίου.
 • Ανάδειξη MVO (microvascular obstruction)
 • Stress perfusion για την ανάδειξη ισχαιμίας
 • Ανάδειξη των επιπλοκών του εμφράγματος


Διερεύνηση μη ισχαιμικών μυοκαρδιοπαθειών και ανάδειξη πιθανών περιοχών παθολογικού εμπλουτισμού σε περιπτώσεις με:

 • Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
 • Διατατική μυοκαρδιοπάθεια
 • Νόσο Fabry
 • Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια (π.χ. αμυλοείδωση)
 • Αρρυθμιογόνο δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας
 • Non Compaction
 • Μυοκαρδίτιδα
 • Σαρκοείδωση
 • Συμπιεστική περικαρδίτιδα
 • TakoTsubo
 • Αιμοσιδήρωση
 • Ιδιοπαθές σύνδρομο υπερηωσινοφιλίας
 • Post partum


Διερεύνηση όγκων

Διερεύνηση συγγενών καρδιοπαθειών

Διερεύνηση βαλβιδοπαθειών

Διερεύνηση Αορτής

Διερεύνηση Πνευμονικής υπέρτασης

Δεν αποτελεί αντένδειξη (σε μηχανήματα με μαγνητικό πεδίο 1,5Τ) η εξέταση ασθενών με stent στα στεφανιαία αγγεία και προσθετικές βαλβίδες (συμπεριλαμβανομένης και της παλαιότερης Starr-Edwards Pre 6000) καθώς και οι δακτύλιοι για βαλβιδοπλαστική.

Συμπερασματικά, η μαγνητική τομογραφία καρδιάς αποτελεί χρήσιμο σύγχρονο κλινικό διαγνωστικό εργαλείο. Είναι μέθοδος μη επεμβατική που δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία, διαρκεί περί τα 45ʼ-60ʼ και απαιτεί την καλή συνεργασία του εξεταζόμενου.

Αποτελεί μοναδική πολυδιάστατη μέθοδο για την διερεύνηση του καρδιαγγειακού συστήματος (ανατομία, συνολική και περιοχική λειτουργικότητα, βαλβίδες, ροή, perfusion, βιωσιμότητα).

Στην Κλινική μας διαθέτουμε σύγχρονο Μαγνητικό Τομογράφο 1,5Τ και άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, που σε συνεργασία με τους κλινικούς γιατρούς συμβάλλουν στην άρτια απεικονιστική διερεύνηση για την κάθε περίπτωση.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ