ΠΙΣΩ
Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή για Καλοήθεις Γυναικολογικές Νόσους. Μέθοδος και Πλεονεκτήματα
Τεύχος 47
Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή για Καλοήθεις Γυναικολογικές Νόσους. Μέθοδος και Πλεονεκτήματα

Τι είναι η Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή:

Η λαπαροσκοπική υστερεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση της μήτρας με τη χρήση μικρών τομών (έως 1 εκατοστό) στο κοιλιακό τοίχωμα. Ενδείξεις αποτελούν: ινομυώματα (καλοήθεις όγκοι που προέρχονται από το μυϊκό τοίχωμα της μήτρας), ενδομητρίωση (πάθηση στην οποία τα κύτταρα που φυσιολογικά καλύπτουν το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας αναπτύσσονται σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος), πρόπτωση μήτρας, ανωμαλίες περιόδου, χρόνιο πυελικό άλγος και γυναικολογικοί καρκίνοι. Το ποσοστό των υστερεκτομών που πραγματοποιούνται λαπαροσκοπικά για καλοήθεις γυναικολογικές νόσους έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι υστερεκτομής για καλοήθεις γυναικολογικές νόσους: 
1. Ολική υστερεκτομή (με αφαίρεση και του τραχήλου της μήτρας) 
2. Υφολική υστερεκτομή (χωρίς αφαίρεση του τραχήλου της μήτρας) 
3. Υστερεκτομή με αφαίρεση μιας ή και των δύο σαλπίγγων και ωοθηκών. 

Και οι τρεις αυτοί τύποι υστερεκτομής είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά.


Mέθοδος Λαπαροσκοπικής Υστερεκτομής:

Για την πραγματοποίηση της λαπαροσκοπικής υστερεκτομής, δίνεται γενική αναισθησία. Ανάλογα με την ένδειξη του χειρουργείου και την συνήθη πρακτική του χειρουργού, χρειάζονται 3 ή 4 μικρές κοιλιακές τομές (εικόνα 1, εικόνα 2). Ο χειρουργός χρησιμοποιεί μια λεπτή βελόνα και γεμίζει την κοιλιά με διοξείδιο του άνθρακα για να διαστείλει την κοιλιά και να ελαττώσει τον κίνδυνο τραυματισμού ενδοκοιλιακών οργάνων. Μια μικρή κάμερα (λαπαροσκόπιο) εισάγεται μέσω μιας από τις τομές και μας επιτρέπει να βλέπουμε τα όργανα σε μεγέθυνση και με μεγάλη λεπτομέρεια. Οι υπόλοιπες τομές χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή χειρουργικών εργαλείων που καθιστούν δυνατή την περάτωση της υστερεκτομής. Η μήτρα (μαζί με τις σάλπιγγες κι τις ωοθήκες, εφόσον ενδείκνυται η αφαίρεσή τους) αφαιρείται κολπικά και ο κόλπος ράβεται λαπαροσκοπικά με τη χρήση απορροφήσιμων ραμμάτων. 

 


 

Εικόνα 1: 
Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή με χρήση 3 κοιλιακών τομών

Εικόνα 2: 
Επούλωση χειρουργικών τραυμάτων 5 ημέρες μετά την επέμβαση λαπαροσκοπικής υστερκτομής

 

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι σε θέση να πάρουν εξιτήριο εντός 24 ωρών από το πέρας του χειρουργείου. Σε γενικές γραμμές, χρειάζονται από 2 έως 4 εβδομάδες για πλήρη ανάρρωση μετά τη λαπαροσκοπική υστερεκτομή. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι συνήθως ήπιος, κρατάει λίγες μέρες κι ελέγχεται με απλά αναλγητικά. Είναι σύνηθες να παρουσιαστεί πόνος στην περιοχή του ώμου: οφείλεται στον ερεθισμό του διαφράγματος από το διοξείδιο του άνθρακα και υποχωρεί σύντομα μετά το χειρουργείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εισάγεται ουροκαθετήρας κατά τη διάρκεια του χειρουργείου που αφαιρείται εντός 24 ωρών από το πέρας του χειρουργείου και πριν το εξιτήριο. Οι τομές κλείνουν με τη χρήση απορροφήσιμων ραμμάτων ή κόλλας δέρματος (δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν). Σε περίπτωση ολικής υστερεκτομής (αφαίρεση και του τραχήλου της μήτρας), υπάρχουν απορροφήσιμα ράμματα και στο εσωτερικό του κόλπου. Για να ελαττωθεί ο κίνδυνος θρόμβων στις φλέβες των κάτω άκρων, χρειάζονται πολλά υγρά και γρήγορη κινητοποίηση μετά το χειρουργείο. Επίσης, είναι πιθανόν ο γυναικολόγος να συστήσει τη χρήση ενέσεων ηπαρίνης (low molecular weight heparin) για τουλάχιστον μια βδομάδα μετά την επέμβαση. 


Πλεονεκτήματα της Λαπαροσκοπικής Υστερεκτομής:

Παραδοσιακά, η υστερεκτομή για καλοήθεις γυναικολογικές νόσους γινόταν κοιλιακά (χρήση μέσης κάθετης ή εγκάρσιας τομής, όπως σε χειρουργείο καισαρικής τομής) ή κολπικά (χωρίς χρήση κοιλιακών τομών). Σε σύγκριση με την κοιλιακή υστερεκτομή, η λαπαροσκοπική υστερεκτομή έχει σημαντικά ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, συντομότερο χρόνο παραμονής στην κλινική, μικρότερο κίνδυνο λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα (λόγω χρήσης μικρών τομών). Η λαπαροσκοπική υστερεκτομή μπορεί να σχετίζεται με μεγαλύτερη διάρκεια χειρουργείου και ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού οργάνων του ουροποιητικού συστήματος (ουροδόχος κύστη, ουρητήρες), ωστόσο στα χέρια ενός γυναικολόγου με σημαντική χειρουργική εμπειρία η διάρκεια της επέμβασης κι ο κίνδυνος επιπλοκών δεν διαφέρει σημαντικά από την κοιλιακή υστερκετομή.

Η κολπική υστερεκτομή προσφέρει, σε γενικές γραμμές, παρόμοια πλεονεκτήματα με την λαπαροσκοπική υστερεκτομή, ωστόσο μπορεί να μην είναι εφικτή σε περίπτωση μη καθόδου (πρόπτωσης) της μήτρας, συμφύσεων από προηγούμενα χειρουργεία και μεγάλου μεγέθους μήτρας (π.χ. σε περίπτωση ινομυωμάτων). Επίσης, σε περίπτωση που ενδείκνυται η αφαίρεση των σαλπίγγων και των ωοθηκών μαζί με την υστερεκτομή, αυτό μπορεί να είναι τεχνικά δύσκολο ή μη εφικτό.


Συμπερασματικά:

H πλειονότητα των υστερεκτομών για καλοήθεις γυναικολογικές νόσους μπορεί να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά. Η λαπαροσκοπική υστερεκτομή σχετίζεται με σημαντικά οφέλη (όπως αναλύθηκαν ανωτέρω) και, στα χέρια ενός γυναικολόγου με σημαντική χειρουργική εμπειρία στη συγκεκριμένη επέμβαση, μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεγάλη ασφάλεια. Ο αριθμός των υστερεκτομών που πραγματοποιούνται με αυτή τη μέθοδο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ