ΠΙΣΩ
NEWS: Συνεχής εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού
Τεύχος 47
NEWS: Συνεχής εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού


Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού, διοργάνωσε στο αμφιθέατρο της κλινικής σεμινάριο B.L.S. Η εκπαίδευση έγινε από το E.R.C. (EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL). Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 5 ωρών.

 

Το προσωπικό εκπαιδεύτηκε στη βασική υποστήριξη της ζωής και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Σκοπός μας είναι, με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο, καθώς και με τα προηγούμενα που έχουν γίνει, να εκπαιδευθεί όλο το νοσηλευτικό προσωπικό στις συγκεκριμένες δεξιότητες, με στόχο πάντα την ασφάλεια του ασθενή και την αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ