ΠΙΣΩ
NEWS: Δωρεάν προληπτικός σπιρομετρικός έλεγχος  
Τεύχος 46
NEWS: Δωρεάν προληπτικός σπιρομετρικός έλεγχος  

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος, την Παρασκευή 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» δωρεάν προληπτικός σπιρομετρικός έλεγχος, εξέταση που αφορά κυρίως τους καπνιστές.

H σπιρομέτρηση είναι μια απλή, εύκολα αναπαραγώγιμη δοκιμασία εκτίμησης της λειτουργίας των πνευμόνων. Μας βοηθάει να εκτιμήσουμε αντικειμενικά τη λειτουργική ικανότητα των πνευμόνων. Η σπιρομέτρηση είναι μια εξέταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς, ειδικότερα όμως έχει ιδιαίτερη αξία στους καπνιστές. Κάθε καπνιστής θα πρέπει να εξετάζεται από Πνευμονολόγο ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της καπνιστικής συνήθειας.

Πέραν της απλής σπιρομέτρησης, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι εκτίμησης της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων που απαιτούν ορισμένες ενδείξεις, αλλά και ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος δεν είναι ευρέως χρησιμοποιούμενος. Τέτοιο εξοπλισμό διαθέτει η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», νεότερης τελευταίας τεχνολογίας, για την εκτίμηση και άλλων παραμέτρων, όπως οι στατικοί όγκοι του πνεύμονα, η διαχυτική ικανότητα κ.α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ