ΠΙΣΩ
Ενδοσκοπική Ωτοχειρουργική: Η τρίτη επανάσταση στον χώρο της ωτοχειρουργικής
Τεύχος 46
Ενδοσκοπική Ωτοχειρουργική: Η τρίτη επανάσταση στον χώρο της ωτοχειρουργικής

Το μέσο αυτί είναι ο χώρος που βρίσκεται πίσω από το τύμπανο και είναι "επιφορτισμένος" με τη μετάδοση του ήχου στο έσω αυτί, όπου βρίσκεται το όργανο και το νεύρο της ακοής. Στο μέσο αυτί βρίσκονται τρία μικρά κοκαλάκια (οστάρια), τα οποία υποδέχονται τον ήχο από το τύμπανο και τον μεταφέρουν με την κίνησή τους στον κοχλία (όργανο της ακοής). 
 

 

Το μέσο αυτί εμφανίζει συχνά διάφορες παθολογίες που δυσχεραίνουν την προαναφερθείσα μετάδοση του ήχου, όπως η τρύπα στο τύμπανο, το χολοστεάτωμα, η διάβρωση ή η "αγκύλωση" των οσταρίων κ.τ.λ.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις έχει ένδειξη η χειρουργική του μέσου ωτός (π.χ. τυμπανοπλαστική) προς αποκατάσταση της βλάβης και κατά συνέπεια της μεταφοράς του ήχου και της ακοής.

Οι επεμβάσεις του μέσου αυτιού διενεργούνται κλασικά με τη βοήθεια του μικροσκοπίου, ενώ για την καλύτερη απεικόνιση των δομών του (οστάρια) χρησιμοποιούνται τα οστεογλύφανα (τρυπανάκια), με τα οποία αφαιρούμε τμήμα του οστού που περιβάλλει το μέσο αυτί.

Αυτές οι δύο "προσθήκες" στη χειρουργική πρακτική του μέσου αυτιού, δηλαδή το μικροσκόπιο και τα οστεογλύφανα, θεωρούνται οι δύο από τις τρεις μεγάλες επαναστάσεις στον τομέα της ωτοχειρουργικής. 

Σ' αυτό το πόνημα επιχειρείται να παρουσιασθεί με κατανοητό τρόπο η τρίτη και τελευταία μεγάλη επανάσταση στον χώρο της ωτοχειρουργικής, το ενδοσκόπιο και η ενδοσκοπική ωτοχειρουργική.

Ήδη από το 1990 ξεκίνησαν στο εξωτερικό οι προσπάθειες για την εισαγωγή του ενδοσκοπίου στη χειρουργική του αυτιού. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που παρουσιάζει αυτή η μέθοδος, σε σχέση με την κλασική μικροσκοπική ωτοχειρουργική, είναι η καλύτερη απεικόνιση του μέσου αυτιού με ευρύτερο πεδίο, πολύ πλησιέστερα στις δομές του (οστάρια) με λήψη εικόνων από πολλές οπτικές γωνίες.

Ποια είναι όμως η πρακτική σημασία των παραπάνω για τον ασθενή και τελικά γιατί να επιλέξει κάποιος την ενδοσκοπική μέθοδο έναντι της μικροσκοπικής;

Η επίτευξη με την ενδοσκοπική μέθοδο ευρύτερων πεδίων εργασίας για τον χειρουργό, με λεπτομερέστερη απεικόνιση του μέσου αυτιού και της παθολογίας του, διασφαλίζει:

α) Καλύτερη αναγνώριση του προβλήματος, άρα και αντιμετώπιση

β) Περιορισμένη βλάβη υγειών δομών (με τη μικροσκοπική μέθοδο για την επίτευξη παρομοίου οπτικού πεδίου είναι απαραίτητο να "θυσιαστεί" υγειές οστό, το οποίο αφαιρείται με οστεογλύφανα. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνουμε το πεδίο για να απεικονίσουμε δομές που, ενώ με το ενδοσκόπιο είναι εμφανέστατες, με το μικροσκόπιο παραμένουν κρυφές. Είναι όμως κανόνας της χειρουργικής η κατά το δυνατόν προστασία και διαφύλαξη των υγειών ιστών για καλύτερη επούλωση και αποφυγή επιπλοκών)

γ) Μικρές χειρουργικές τομές κοντά στο τύμπανο, που αντικαθιστούν τις μεγάλες οπισθοωτιαίες (πίσω από το αυτί) ή εμπροσθοωτιαίες (μπροστά από το αυτί) τομές, που έχουν ως αποτέλεσμα ταχύτερη επούλωση και απουσία ουλών και άλλων επιπλοκών, όπως αιματώματα πίσω από το αυτί κ.τ.λ.

Είναι όμως η ενδοσκοπική και η μικροσκοπική προσπέλαση δύο ανταγωνιστικές μέθοδοι;

Κάθε άλλο. Είναι δύο συμπληρωματικές μέθοδοι. Δεδομένου ότι η χρήση ενδοσκοπίου αφήνει μόνο ένα χέρι "ελεύθερο" στον χειρουργό, η μικροσκοπική μέθοδος λειτουργεί επικουρικά σε αρκετές φάσεις ενός ενδοσκοπικού χειρουργείου. Όπως συνηθίζει να λέει και η διάσημη Γερμανίδα ωτοχειρουργός (στην κλινική της οποίας διετέλεσα επιμελητής επί 5 χρόνια) Professor Serena Preyer: "δεν ξεκινώ ποτέ ένα ενδοσκοπικό χειρουργείο ωτός χωρίς να έχω στη διάθεσή μου έτοιμο το μικροσκόπιο".


Σήμερα, στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» έχουμε τόσο τη γνώση όσο και τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό να προσφέρουμε τη λιγότερο επεμβατική μέθοδο της ενδοσκοπικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση των παθήσεων του μέσου αυτιού. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά για να απαντήσουμε σε όλες σας τις απορίες.

 

Εικόνα 1: 
Μικροσκοπική μέθοδος
Εικόνα 2: 
"μικροσκοπική" εικόνα τυμπάνου

 

Εικόνα 3: 
Ενδοσκοπική μέθοδος
Εικόνα 4: 
Ενδοσκοπική λεπτομερής απεικόνιση
μέσου αυτιού

 

Εικόνα 5: 
α) Μικροσκόπιο, β) Ενδοσκόπιο (σημαντικά μεγαλύτερο οπτικό πεδίο σε σχέση με το μικροσκόπιο)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ