ΠΙΣΩ
Ιατρείο Στομίας
Τεύχος 45
Ιατρείο Στομίας


Το Ιατρείο Στομίας της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στομίας. 

Ο στόχος είναι οι ασθενείς να προσαρμοστούν στη ζωή με τη Στομία, να αυτονομηθούν και να επιστρέψουν στις κανονικές τους δραστηριότητες το συντομότερο δυνατό.

Επικεντρωνόμαστε στην ανάγκη του ασθενούς και την αυτονομία του και αυτός είναι ο πρωταρχικός ρόλος του ιατρείου Στομίας.

Για το λόγο αυτό, η κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» πρωτοπορώντας μεταξύ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Βορείου Ελλάδος ίδρυσε το πρώτο ιδιωτικό ιατρείο στομίας που στελεχώνεται από πιστοποιημένη Νοσηλεύτρια φροντίδας Στομίας και Νοσηλευτές ειδικά εκπαιδευμένους στη φροντίδα και στη διαχείριση της Στομίας. 

Οι Νοσηλευτές με Ειδίκευση στη Φροντίδα της Στομίας (αγγλικός όρος: Stoma Care Nurse specialists - SCNs) είναι ειδικοί στην παροχή ανθρωπιστικής φροντίδας υγείας (humanistic care), διασφαλίζοντας ότι, παράλληλα με την αξιολόγηση της σωματικής κατάστασης του ασθενούς, ερευνώνται και οι ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές πτυχές της περίθαλψης. Οι νοσηλευτές βοηθούν τον ασθενή στην πρόληψη και ανακούφιση από προβλήματα που σχετίζονται με τη Στομία, ενώ παράλληλα προάγουν την ευεξία του με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής και την ικανότητα αυτόνομης φροντίδας της Στομίας του.

Πρωταρχική σημασία για εμάς είναι να εστιάσουμε στην ουσία και τα αποτελέσματα της φροντίδας, έτσι ώστε να παρέχουμε μια ολιστική προσέγγιση, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας στους ασθενείς. Η συγκριτική αξιολόγηση πρακτικών και η παροχή επιλεγμένων εργαλείων ελέγχου για τη μέτρηση αυτών των προτύπων αποτελούν στοιχεία που αποδεικνύουν την ποιότητα και την αξία των υπηρεσιών μας.


Οι Υπηρεσίες του ιατρείου

Κάθε ασθενής που θα επισκεφθεί το ιατρείο στομίας του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» λαμβάνει τόσο προεγχειρητικά όσο και μετά τη διενέργεια της επέμβασής του μοναδικές υπηρεσίες φροντίδας, όπως: 

  • Προεγχειρητική ετοιμασία για προγραμματισμένη δημιουργία στομίας -Εντοπισμός και Σχεδιασμός του σημείου που θα γίνει η στομία (Stoma Siting).
  • Προ και Μετεγχειρητική διαχείριση φροντίδας της στομίας. Εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας.
  • Συντονισμός της φροντίδας με τον ειδικό χειρουργό για την εξασφάλιση των καλύτερων αποτελεσμάτων.
  • Υποστήριξη και ενημέρωση των οικογενειών, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις αναγκαίες προσαρμογές στον τρόπο ζωής.
  • Διαχείριση, τρόποι αποφυγής αλλά και αντιμετώπισης των δερματικών παθήσεων που μπορεί να προκύψουν μετά τη χειρουργική επέμβαση.
  • Μακροπρόθεσμη-δια βίου υποστήριξη στη φροντίδα της στομίας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ