ΠΙΣΩ
Συνέντευξη: Μαρία Μαλανδρή Ακτινολόγος
Τεύχος 45
Συνέντευξη: Μαρία Μαλανδρή Ακτινολόγος

Ποια είναι η συμβολή της ακτινολογίας στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού;

Είναι δυστυχώς δεδομένο ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος που προσβάλλει τις γυναίκες. Τα στατιστικά λένε ότι μία στις οκτώ γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα νοσήσει με καρκίνο του μαστού. Και, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης της νόσου, ευτυχώς έχει μειωθεί σημαντικά η θνησιμότητα από τον καρκίνο του μαστού. Σε αυτό, τον σημαντικότερο ρόλο έχει διαδραματίσει ο προληπτικός έλεγχος των γυναικών με μαστογραφία και η δυνατότητα που αυτός μας δίνει να ανακαλύπτουμε καρκίνους σε πολύ πρώιμο στάδιο.


Πώς γίνεται ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού;

Ο προληπτικός έλεγχος, στον γενικό πληθυσμό, γίνεται με ετήσια μαστογραφία από την ηλικία των 40 ετών έως την ηλικία των 65 ετών και κατόπιν με μαστογραφία κάθε δύο χρόνια. Σε γυναίκες, ωστόσο, που έχουν πολύ πυκνούς μαστούς, ο έλεγχος πρέπει να συμπληρώνεται με υπερηχογράφημα, ενώ σε γυναίκες υψηλού κινδύνου ο προληπτικός έλεγχος γίνεται και με Μαγνητική Μαστών.


Τι είναι η Τομοσύνθεση και ποια τα πλεονεκτήματά της;

Η Τομοσύνθεση των μαστών είναι μαστογραφία που γίνεται σε σύγχρονα μηχανήματα μαστογράφων, που μας δίνουν τη δυνατότητα να απεικονίσουμε τον μαστό τρισδιάστατα και να ανιχνεύσουμε πολύ μικρούς καρκίνους, σε πρώιμο στάδιο, βελτιώνοντας έτσι την πρόγνωση των γυναικών. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία στις γυναίκες που έχουν πολύ πυκνούς, δυσπλαστικούς μαστούς, στις οποίες η μαστογραφία έχει χαμηλή ευαισθησία, δηλαδή μπορεί να μην ανιχνεύσει ακόμη και μεγάλους σε μέγεθος καρκίνους. Οι μελέτες δείχνουν ότι η Τομοσύνθεση ανιχνεύει ως και 45% περισσότερους διηθητικούς καρκίνους σε σχέση με την κλασική μαστογραφία. Επίσης, ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι είναι καλύτερα ανεκτή στις γυναίκες όσον αφορά την πίεση των μαστών και τον πόνο, που πολλές φορές αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν μαστογραφία.


Ποιες γυναίκες πρέπει να κάνουν Τομοσύνθεση Μαστών;

Όλες οι γυναίκες, είτε έχουν λιπώδη είτε πυκνό μαστό, μπορούν να ωφεληθούν από την Τομοσύνθεση με μια πρώιμη διάγνωση. Το μειονέκτημα της Τομοσύνθεσης ήταν μέχρι πρόσφατα η σχεδόν διπλάσια ακτινοβολία που έπρεπε να πάρει η γυναίκα κατά την εξέταση, το οποίο πλέον έχει υπερκεραστεί με τα νεότερα μηχανήματα που έχουν εξισώσει την ακτινοβολία στις δύο εξετάσεις.


Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται το υπερηχογράφημα;

Το υπερηχογράφημα είναι εξέταση εκλογής σε νεαρές γυναίκες, στις οποίες καλοήθεις όγκοι του μαστού, όπως κύστεις ή ιναδενώματα, είναι πολύ συχνά και στις έγκυες γυναίκες στις οποίες δεν πρέπει να γίνεται μαστογραφία, λόγω της ακτινοβολίας. Έχει όμως ιδιαίτερη αξία στην πρόληψη των γυναικών που έχουν πολύ πυκνούς μαστούς, στις οποίες, όπως προείπα, η μαστογραφία έχει σχετικά χαμηλή ευαισθησία. Σε αυτές τις γυναίκες, ο συνδυασμός Τομοσύνθεσης και υπερηχογραφήματος μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία στην ανίχνευση καρκίνου του μαστού στο 98%.


Πότε χρησιμοποιείται η Μαγνητική Μαστογραφία;

Η Μαγνητική Μαστών είναι μία εξέταση υψηλής ευαισθησίας στην ανίχνευση καρκίνου του μαστού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε διάγνωση με τις προηγούμενες εξετάσεις, πριν από το χειρουργείο για να προσδιορίσουμε καλύτερα το μέγεθος της βλάβης, να αποκλείσουμε την πιθανότητα παρουσίας και άλλων εστιών, αλλά και για την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Όσον αφορά την πρόληψη, η Μαγνητική μαστών χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση γυναικών υψηλού κινδύνου, όπως για παράδειγμα των γυναικών που έχουν στο παρελθόν νοσήσει με καρκίνο του μαστού ή των γυναικών που φέρουν γονιδιακή μετάλλαξη, που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου.


Μπορούν οι ακτινολόγοι να βοηθήσουν στο έργο των χειρουργών μαστού προεγχειρητικά;

Με τις σύγχρονες μεθόδους προληπτικού ελέγχου, έχουμε τη δυνατότητα ανίχνευσης καρκινικών όγκων πολύ μικρών σε μέγεθος, ή και προκαρκινικών καταστάσεων, που δεν ψηλαφώνται από τους χειρουργούς μαστού. Εμείς οι ακτινολόγοι, βλέποντας τη βλάβη, είτε υπερηχογραφικά είτε στη μαστογραφία, μπορούμε να σημάνουμε πριν το χειρουργείο τη βλάβη και ο χειρουργός να προχωρήσει σε πολύ μικρότερη επέμβαση, ώστε και η δουλειά του να γίνεται ευκολότερη, αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερο, ενισχύοντας έτσι την ψυχολογία της γυναίκας.

Έτσι, καταλήγοντας θέλω να τονίσω ότι παρά το γεγονός ότι τα περιστατικά καρκίνου του μαστού συνεχώς αυξάνονται, ακόμη και σε μικρές ηλικίες, έχοντας στη διάθεσή μας σύγχρονα τεχνολογικώς διαγνωστικά μηχανήματα μπορούμε να διαγνώσουμε σε πολύ πρώιμο στάδιο τον καρκίνο του μαστού, σώζοντας έτσι τη ζωή, αλλά και τον μαστό της γυναίκας. Και αυτό επιτυγχάνεται με τον τακτικό προληπτικό έλεγχο, που φυσικά εκτός των απεικονιστικών μεθόδων πρέπει να περιλαμβάνει και την ψηλάφηση από εξειδικευμένους χειρουργούς.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ