ΠΙΣΩ
Κέντρο συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων και πνευμονικής υπέρτασης στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
Τεύχος 29
Κέντρο συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων και πνευμονικής υπέρτασης στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν την συνηθέστερα παρατηρούμενη συγγενή ανωμαλία, προσβάλλοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια νέων ασθενών παγκοσμίως. Στις μέρες μας, οι εξελίξεις στη διάγνωση των συγγενών καρδιοπαθειών αλλά και στις χειρουργικές τεχνικές, καθώς και η ανακάλυψη νέων καρδιολογικών φαρμάκων, συνετέλεσαν στην έγκαιρη και πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, μεταβάλλοντας τις προοπτικές επιβίωσής τους. Στις αναπτυγμένες χώρες, το ποσοστό των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες που επιβιώνει πλέον έως και την ενήλικη ζωή ξεπερνάει το 90%, με την πλειοψηφία αυτών να απολαμβάνει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ποιότητας ζωής. Η διάγνωση των συγγενών καρδιοπαθειών γίνεται συνήθως στην πρώιμη παιδική ηλικία, οπότε και μπορεί να κριθεί απαραίτητη η αντιμετώπισή τους με χειρουργικές ή/και επεμβατικές τεχνικές. Πέραν όμως αυτών, μερίδα ασθενών αναζητά ιατρική βοήθεια σε μεγαλύτερη σχετικά ηλικία, γεγονός που μπορεί να οφείλεται είτε στην καθυστερημένη διάγνωση, είτε στην ήπια φύση της συγγενούς καρδιοπάθειας, με τυπικό παράδειγμα τους ασθενείς με μεσοκολπική επικοινωνία. Εντούτοις, η κλινική αξιολόγηση και θεραπεία σε εξειδικευμένα κέντρα συγγενών καρδιοπαθειών αποτελεί αναγκαιότητα και μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα, ακόμη και σε ασθενείς της τελευταίας αυτής κατηγορίας.

Μόλις πρόσφατα, διαπιστώθηκε από την ιατρική κοινότητα ότι, στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες, η χειρουργική αντιμετώπιση ή παρέμβαση άλλης μορφής, στην οποία αυτοί υποβλήθηκαν κατά την παιδική τους ηλικία, δεν σήμαινει απαραίτητα και την ίαση της καρδιακής τους νόσου. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, πολλοί ασθενείς θα χρειαστεί να υποβληθούν εκ νέου σε χειρουργικές επεμβάσεις, άλλες παρεμβατικές τεχνικές ή φαρμακευτική θεραπεία, προκειμένου να διατηρηθεί στο βέλτιστο η λειτουργικότητα και το επίπεδο ζωής τους και να αποφευχθεί η πιθανότητα πρόωρου θανάτου. Πρόκειται, λοιπόν, για μια ομάδα ασθενών με ιδιαιτερότητες που αποτελεί πλέον ένα νέο αντικείμενο μελέτης, το οποίο αγκαλιάζει ο όρος «συγγενείς καρδιοπάθειες των ενηλίκων» (ACHD ή GUCH). Ήδη από το 2000, ο αριθμός των ενηλίκων ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες έχει ξεπεράσει αυτό των παιδιατρικών, με τις προβλέψεις να θέλουν τον αριθμό των ασθενών που επιβιώνουν έως την ενήλικο ζωή να αυξάνεται ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, ολοένα και περισσότεροι παιδιατρικοί ασθενείς με σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες, όπως για παράδειγμα ασθενείς με φυσιολογία «μονήρους κοιλίας» με ή χωρίς κυκλοφορία Fontan, αναμένεται να επιβιώσουν έως την ενήλικο ζωή, γεγονός που θέτει πρόσθετες προκλήσεις στους παρόχους υγείας και τις εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες στα κέντρα αντιμετώπισης συγγενών καρδιοπαθειών.

Η μέχρι πρότινος επικρατούσα αντίληψη της οριστικής «ίασης» των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες λειτούργησε ανασταλτικά στην οργάνωση εξειδικευμένων κέντρων αντιμετώπισης ενηλίκων ασθενών ανά τον κόσμο. Στη χώρα μας, δεν αποτελούμε εξαίρεση στον κανόνα και μειονεκτούμε στην παροχή εξειδικευμένης και υψηλής ποιότητας ιατρικής φροντίδας προς τους ενήλικες ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες. Σε πληθυσμό 11.000.000 περίπου Ελλήνων, υπολογίζεται ότι αναλογούν τουλάχιστον 30.000 ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες που επιβίωσαν έως την ενήλικο ζωή και χρήζουν συνεχούς και εξειδικευμένης ιατρικής παρακολούθησης.

Από την άλλη μεριά, η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση θεωρείτο μέχρι πρόσφατα νόσος με εξαιρετικά χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Οι εξελίξεις όμως αναφορικά με την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπισή της, οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των προοπτικών επιβίωσης για τους ασθενείς αυτούς.
Για τις ομάδες αυτές των ασθενών, δημιουργήσαμε ένα νέο «σπίτι» στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» στη Θεσσαλονίκη. Ο καθηγητής Μιχάλης Γκατζούλης, απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του κέντρου «Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων» καθώς και του «Εθνικού κέντρου Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης» του Νοσοκομείου RoyalBrompton του Λονδίνου, με τη συνεργασία μιας ομάδας καρδιολόγων και καρδιοχειρουργών της Ελλάδας και του εξωτερικού, εξειδικευμένων στον τομέα των συγγενών καρδιοπαθειών, καθώς και του Διευθυντή της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» κ. Δημοσθένη Κατσάρκα, εμπνεύστηκαν, ίδρυσαν και οργάνωσαν το πρώτο εξειδικευμένο κέντρο για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η ομάδα του κέντρου «Συγγενών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Υπέρτασης» εμπλουτίζεται επιπλέον και από γιατρούς ειδικευόμενους στην καρδιολογία, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων και/ή την πνευμονική υπέρταση και οι οποίοι συμμετέχουν στις κλινικές δραστηριότητες της ομάδας μας. Έτσι, εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες και/ή με πνευμονική υπέρταση, η οποία επεκτείνεται ώστε πέραν της διάγνωσης και της χειρουργικής ή/και επεμβατικής αντιμετώπισης να περιλαμβάνει και ιατρική υποστήριξη των ασθενών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και συμβουλευτική σε θέματα σχετικά με την υποκείμενη νόσο.

Κατά την μόλις εξάμηνη διάρκεια λειτουργίας του κέντρου, η ομάδα του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» έχει προσελκύσει ασθενείς προερχόμενους όχι μόνο από την ελληνική επικράτεια, αλλά και από τις γείτονες βαλκανικές χώρες, οι οποίοι ανεξάρτητα από τη φύση του υποκείμενου νοσήματός τους, επωφελήθηκαν από την παρεχόμενη εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και θεραπεία. Έτσι, πολύπλοκες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και αιμοδυναμικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες και πνευμονική υπέρταση έχουν πραγματοποιηθεί στο κέντρο μας με μηδενική θνητότητα, με την πραγματοποίηση πνευμονικών θρομβοεμβολεκτομών, επεμβάσεων που γίνονται μόνο σε ορισμένα εξειδικευμένα κέντρα στον κόσμο, γεγονός που αποτελεί μια ακόμη πρωτιά της ομάδας του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» για τον ελληνικό χώρο. Η επέμβαση, στην οποία μέχρι στιγμής υποβλήθηκαν τρεις ασθενείς με πνευμονική υπέρταση οφειλόμενη σε χρόνια θρομβοεμβολική νόσο (όπου ο σχηματισμός ή η συσσώρευση θρόμβων στις πνευμονικές αρτηρίες αποτελούν το αίτιο της πνευμονικής υπέρτασης), στέφτηκε με επιτυχία.

Η μείζονος σημασίας πρωτοβουλία για τους ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες και/ή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση έρχεται να καλύψει τις ανάγκες για εξειδικευμένη υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη, τόσο στον ελληνικό χώρο, όσο και στην ευρύτερη βαλκανική χερσόνησο, σε μια χρονική περίοδο που χαρακτηρίζεται από οικονομική αβεβαιότητα, με άμεσες επιπτώσεις, τόσο στην ποιότητα των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών, όσο και στην κατανομή των οικονομικών πόρων. Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για κάλυψη των αναγκών των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες και/ή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση αποτελεί το εφαλτήριο που, σε συνδυασμό με την όρεξη και το όραμα των ιδρυτικών μελών της ομάδας, θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη του κέντρου στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι ασθενείς να μπορούν να επωφεληθούν από τις υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες.

Η ομάδα του ιατρείου «Συγγενών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης» στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», με τον Διευθυντή της Κλινικής Δρ. Δ. Κατσάρκα και με καρδιολόγους και ειδικευόμενους καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το ιατρείο «Συγγενών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης» λειτουργεί επί του παρόντος σε μηνιαία βάση στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» της Θεσσαλονίκης. Ο καθηγητής κύριος Γκατζούλης και η ομάδα του δέχονται ασθενείς κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο: 30 2310 390543.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ