ΠΙΣΩ
Πρωτοποριακή τεχνική για την ανίχνευση φρουρού λεμφαδένα σε μελάνωμα
Τεύχος 44
Πρωτοποριακή τεχνική για την ανίχνευση φρουρού λεμφαδένα σε μελάνωμα


Το μελάνωμα αποτελεί μία μορφή καρκίνου του δέρματος, το οποίο αναπτύσσεται είτε σε έδαφος προϋπάρχοντος σπίλου είτε ως πρωτοεμφανιζόμενη δερματική βλάβη. 

Η αντιμετώπισή του είναι κατά βάση χειρουργική και περιλαμβάνει, ανάλογα με το βάθος διήθησης του μελανώματος, την ευρεία εκτομή της πάσχουσας περιοχής και ανά περίπτωση τον έλεγχο των επιχώριων λεμφαδένων για πιθανές μεταστάσεις. 

Ο έλεγχος αυτός, που είναι γνωστός και ως βιοψία φρουρού λεμφαδένα, περιλαμβάνει τη χειρουργική αφαίρεση και τον ιστολογικό έλεγχο του λεμφαδένα που θα δεχόταν πρώτος μεταστατικά κύτταρα. 

Για την ανεύρεσή του προηγείται του χειρουργείου το λεμφοσπινθηρογράφημα, το οποίο μας καθορίζει σε ποια ανατομική περιοχή βρίσκεται ο φρουρός λεμφαδένας.

Για να αυξηθεί η ευαισθησία της εξέτασης, γίνεται διεγχειρητικά στην περιοχή που βρισκόταν η βλάβη έγχυση χρωστικής, με σκοπό να χρωματιστεί ο φρουρός λεμφαδένας και να γίνει εύκολα αντιληπτός. 
 

 
 

Εικόνα 1: 
Ασθενής με μελάνωμα ράχης. Έχει σχεδιαστεί
το όριο της ευρείας εκτομής, καθώς
και ο τοπικός κρημνός για την κάλυψη
του ελλείμματος μετά την αφαίρεση της βλάβης.
Το προεγχειρητικό λεμφοσπινθηρογράφημα
ανέδειξε δύο φρουρούς λεφαδένες
στην τραχηλική χώρα, ο ένας εξ αυτών
υποσημαίνεται στη φωτογραφία με τον αριθμό 1.
Εικόνα 2: 
Μέσω της ειδικής κάμερας
έχει αναγνωριστεί ο φρουρός
λεμφαδένας καθώς χρωματίζεται
μωβ και πολύ εύκολα ξεχωρίζει
από τους γύρω ιστούς.

 

Η πλέον σύγχρονη μέθοδος ανεύρεσης του φρουρού λεμφαδένα γίνεται με την ICG λεμφαγγειογραφία, κατά την οποία μετά από έγχυση ειδικής ουσίας στην περιοχή της βλάβης μπορούμε να ανιχνεύσουμε μέσω ειδικής κάμερας την πορεία των λεμφαγγείων και κατ’ επέκταση του φρουρού λεμφαδένα με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται ο χειρουργικός χρόνος και ταυτόχρονα αυξάνεται ακόμα περισσότερο η ευαισθησία της μεθόδου. 

Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» αποτελεί μία από τις ελάχιστες κλινικές στην Ελλάδα που διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει με επιτυχία εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής. 
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ