ΠΙΣΩ
Συνέντευξη: Ηλίας Νινιός, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Cardiac imaging, Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Αλέξανδρος Καλλιφατίδης, Ακτινοδιαγνώστης, Cardiac Imaging (MRI-CT), European Board of Cardiovascular Radiology (EBCR), Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
Τεύχος 44
Συνέντευξη:
Ηλίας Νινιός, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Cardiac imaging, Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
Αλέξανδρος Καλλιφατίδης, Ακτινοδιαγνώστης, Cardiac Imaging (MRI-CT), European Board of Cardiovascular Radiology (EBCR), Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»


Τι είναι το Stress Cardiac MRI;

Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τους υπερσύγχρονους Μαγνητικούς Τομογράφους, είναι πλέον δυνατή η απεικόνιση της καρδιάς και η εκτίμηση της λειτουργικότητάς της με προηγμένες εξειδικευμένες τεχνικές. Όσον αφορά στο Stress Cardiac MRI, είναι η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς, κατά την οποία χορηγείται μια φαρμακευτική ουσία που προκαλεί την ελεγχόμενη κόπωση του μυοκαρδίου, με σκοπό να διαπιστωθεί η επάρκεια της αιμάτωσής του και να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η περίπτωση ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Οι φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι η αδενοσίνη, η διπυριδαμόλη, η δοβουταμίνη και το regadenoson.
 


Πόσο αξιόπιστη είναι η εξέταση;

Η εξέταση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια σε σχέση με τις υπόλοιπες μη επεμβατικές μεθόδους (τεστ κοπώσεως, σπινθηρογράφημα, stress echo) και θεωρείται η gold standard μέθοδος για την ανίχνευση ισχαιμίας. 

Με βάση δε τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν σχετικά πρόσφατα από τη μελέτη MR INFORM, η έκβαση και η πορεία των ασθενών με σταθερή στηθάγχη ήταν εξίσου καλή, είτε αυτοί υποβάλλονταν σε επεμβατική στεφανιογραφία και μέτρηση FFR (Fractional Flow Reserve) είτε σε Stress Cardiac MRI. 


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εξέτασης;

Το βασικό πλεονέκτημα της εξέτασης είναι η δυνατότητα εκτίμησης τόσο της αιμάτωσης του μυοκαρδίου όσο και της παρουσίας εμφραγματικών ουλών και της έκτασης της ίνωσης στο μυοκάρδιο. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης, στην ίδια εξέταση, και των λοιπών ανατομικών δομών της καρδιάς, όπως των βαλβίδων, του περικαρδίου, αλλά και των μεγάλων αγγείων (π.χ. Αορτής). 

Αποτελεί μια πολύ ολοκληρωμένη απεικονιστική τεχνική, θα μπορούσαμε να πούμε μια one stop shop τεχνική για τη διάγνωση των καρδιαγγειακών παθήσεων. 
Εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η μη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, σε αντίθεση για παράδειγμα με το σπινθηρογράφημα καρδιάς, κατά το οποίο ο ασθενής επιβαρύνεται με μεγάλη δόση ιοντίζουσας ακτινοβολίας με τις γνωστές επιπτώσεις στον οργανισμό.

 

 

Εικόνα 1: 
Adenosine Stress perfusion
Εικόνα 2: 
Rest perfusion    


Ανάδειξη ισχαιμίας με παρουσία ελλείμματος αιμάτωσης (perfusion defect), κατά τη φαρμακευτική κόπωση με αδενοσίνη (Stress perfusion), στο κατώτερο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας, στην κατανομή αιμάτωσης της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας. Το έλλειμμα αναστρέφεται στη φάση ηρεμίας (Rest perfusion).Τι προετοιμασία χρειάζεται για την εξέταση; Πόσο διαρκεί η εξέταση;

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός για 3-4 ώρες πριν την εξέταση και να απέχει 24 ώρες (σε περίπτωση χορήγησης αδενοσίνης, διπυριδαμόλης ή regadenoson) από τη λήψη καφέ, σοκολάτας, μπανάνας, τσαγιού και energy drinks. Η εξέταση διαρκεί περί τα 45 min.

 

 

Εικόνα 3: 
Coronary angiography
Εικόνα 4: 
Post PCI

Επιβεβαίωση της ισχαιμίας με ανάδειξη κατά τον στεφανιογραφικό έλεγχο υψηλού βαθμού στένωση στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία, η οποία αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με αγγειοπλαστική.Μπορεί ο καθένας να κάνει την εξέταση; Πότε πρέπει να διενεργείται το Stress MRI και σε ποιους;

Η εξέταση συνιστάται σε κάθε περίπτωση για την εκτίμηση ενδιάμεσων στενώσεων των στεφανιαίων αγγείων, σε σύμπλοκες στενώσεις, καθώς και μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου πριν από επεμβάσεις επαναγγείωσης (PCI, εγχειρήσεις bypass). 

Επιπλέον, συνιστάται για την εκτίμηση σχετικά με την παρουσία βιώσιμου μυοκαρδίου στην αριστερή κοιλία. 

Σαφώς και μπορεί ο καθένας με ύποπτα θωρακικά ενοχλήματα να υποβληθεί στην εξέταση, όπως και κάθε ασθενής ενδιάμεσου κινδύνου για στεφανιαία νόσο.


Πόσες εξετάσεις έχετε διενεργήσει στο Κέντρο σας;

Τα τελευταία 2 χρόνια, στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», έχουν πραγματοποιηθεί από την εξειδικευμένη ομάδα μας (Ιατροί, Τεχνολόγοι, Νοσηλευτές) (Ιατροί: Καλλιφατίδης Αλέξανδρος-Ακτινοδιαγνώστης, Νινιός Ηλίας-Καρδιολόγος) περί τις 200 εξετάσεις με υψηλό διαγνωστικό αποτέλεσμα.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ