ΠΙΣΩ
Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτου.  Ο ρόλος της απεικόνισης στη σύγχρονη εποχή.
Τεύχος 42
Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτου.  Ο ρόλος της απεικόνισης στη σύγχρονη εποχή.

Ο προστάτης αδένας είναι ένα σχετικά εύκολα προσβάσιμο όργανο του σώματος. Η προσέγγισή του γίνεται:

  1. με την κλινική (δακτυλική) εξέταση από τον Ουρολόγο
  2. με αιματολογικές εξετάσεις (PSA)
  3. με απεικονιστικές μεθόδους, όπως το Υπερηχογράφημα διακοιλιακό και διορθικό, η Αξονική Τομογραφία και η Μαγνητική Τομογραφία

Το υπερηχογράφημα συνιστά μια πολύ καλή μέθοδο εντοπισμού του καρκίνου του προστάτη, ειδικά όταν γίνεται διορθικά και μπορεί κανείς να πάρει βιοψίες. Μπορεί να γίνει καλός διαχωρισμός των ζωνών του προστάτη, ενώ οι όγκοι ανευρίσκονται σε σχετικά υψηλό ποσοστό. Όταν όμως ο όγκος είναι πολύ μικρός και δεν απεικονίζεται, τότε οι βιοψίες που λαμβάνονται είναι τυχαίες και με σχετικά χαμηλό ποσοστό ακρίβειας.
 

Εικόνα 1:
Διορθικό Υπερηχογράφημα.
Το βέλος δείχνει ύποπτη
εξεργασία στην περιφερική
ζώνη του προστάτη
αριστερά.
Εικόνα 2:
Αξονική Τομογραφία προστάτη.
Απεικονίζεται διόγκωση
του αδένα, δίχως να μπορεί να
διαχωριστεί τυχόν εξεργασία.Η Αξονική Τομογραφία είναι πολύ καλή μέθοδος σταδιοποίησης και εντοπισμού μεταστάσεων σε άλλα όργανα, όπως τα οστά, οι πνεύμονες κλπ, έχει όμως χαμηλή διακριτικότητα όσον αφορά τον ίδιο τον όγκο του προστάτη.

Εδώ έρχεται η Μαγνητική Τομογραφία να μας λύσει τα προβλήματα. Είναι μια εξαιρετική μέθοδος απεικόνισης του προστάτη, με καλό διαχωρισμό των ζωνών του και πολύ καλή ακρίβεια στον εντοπισμό των όγκων. Ο ασθενής εξετάζεται σε ύπτια θέση, είτε με τη χρήση επιφανειακών πηνίων είτε με τη χρήση διορθικών πηνίων με τα ίδια αποτελέσματα. Η εξέταση διαρκεί περίπου 40 λεπτά.

Λαμβάνονται ακολουθίες Τ1, Τ2 προσανατολισμού, ακολουθίες κυτταρικής διάχυσης (DWI), ενώ γίνεται και δυναμική μελέτη πριν και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικού σκιαγραφικού μέσου. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης εισάγονται οι ακολουθίες σε ειδικά λογισμικά και αναλύονται. Ο συνδυασμός αυτός των ακολουθιών ονομάζεται “Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία”. Έτσι, καταφέρνουμε την ακριβή εντόπιση, επέκταση και σταδιοποίηση του όγκου στον προστάτη με μία ακρίβεια που εγγίζει το 96%, ενώ μας δίνεται η δυνατότητα σε συνδυασμό με κατάλληλα όργανα και λογισμικά να πάρουμε εντοπισμένες και στοχευμένες βιοψίες, με τον όσο το δυνατόν λιγότερο τραυματικό τρόπο για τον ασθενή.

Εικόνα 3:
Μαγνητική Τομογραφία 
Προστάτη, όπου έχουμε 
καλό διαχωρισμό των 
ζωνών του προστάτη.
Εικόνα 4:
Πολυπαραμετρική Μαγνητική 
Τομογραφία προστάτη. 
Τα βέλη δείχνουν την εξεργασία 
στις διάφορες ακολουθίες 
και την παθολογική πρόσληψη 
σκιαγραφικού, καθώς και τον 
ακριβή εντοπισμό της βλάβης.


Σήμερα, η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία του προστάτη θεωρείται η καλύτερη μέθοδος εντοπισμού, επέκτασης και σταδιοποίησης του καρκίνου του προστάτη, μας οδηγεί δε με μεγαλύτερη σαφήνεια στην απόφαση του πότε και πώς θα γίνει μια βιοψία του προστάτη, άρα βοηθά τα μέγιστα στη γρήγορη και σωστότερη διάγνωση και αντιμετώπιση του ασθενούς.

Καταλήγοντας, συνιστάται σήμερα επί υποψίας καρκίνου του προστάτη να μην γίνεται βιοψία, χωρίς να έχει προηγηθεί μια πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ