ΠΙΣΩ
Οστεοχόνδρωμα ωμοπλάτης.  Μια ασυνήθιστη εντόπιση.
Τεύχος 42
Οστεοχόνδρωμα ωμοπλάτης.  Μια ασυνήθιστη εντόπιση.

Οστεοχόνδρωμα είναι ένας καλοήθης οστέινος όγκος που καλύπτεται από ένα στρώμα χόνδρου. Εντοπίζεται κυρίως στα μακρά οστά των άκρων σε ανώριμους σκελετούς παιδιών και εφήβων, πριν ολοκληρωθεί η οστική τους ανάπτυξη. Αν και στη μάζα του υπερισχύει ο οστίτης ιστός, η ανάπτυξη-επέκτασή του γίνεται στο χόνδρινο τμήμα του. Δεν έχει διευκρινιστεί επιστημονικά αν πρόκειται για αναπτυξιακή πάθηση ή νεοπλασία.


Οστεοχονδρώματα μπορούν να εκδηλωθούν σαν:

  • Μονήρη (SOLITARY OSTEOCHONDROMA) η 
  • Πολλαπλά (MULTIPLE OSTEOCHONDROMAS)


Επιδημιολογικά:
Τα ΜΟΝΗΡΗ οστεοχονδρώματα αποτελούν το 10% όλων των οστικών όγκων, το 35% των καλοηθών οστικών όγκων και το 85% όλων των οστεοχονδρωμάτων. Εντοπίζονται κυρίως στις μεταφύσεις των μακρών οστών περισσότερο των κάτω άκρων παρά των άνω άκρων. Η πιο συχνή εντόπιση είναι στην περιοχή του γόνατος σε ποσοστό 40%. Μετά το γόνατο σε συχνότητα ακολουθεί το κεντρικό τμήμα του Μηρού και του Βραχιονίου.


Τα ΠΟΛΛΑΠΛΑ οστεοχονδρώματα εκδηλώνονται σε αναλογία 1/50.000 άτομα. Αποτελούν το 15% όλων των οστεοχονδρωμάτων και εντοπίζονται και αυτά στις μεταφύσεις των μακρών οστών, κυρίως των κάτω άκρων. Τα πολλαπλά οστεοχονδρώματα σχετίζονται με κληρονομικότητα, γι’ αυτό και λέγονται Multiple Hereditary Οsteochndromatosis. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει πάντα ένα θετικό οικογενειακό ιστορικό. Το μεταλλαγμένο αυτόσωμα μεταβιβάζεται κατά τον επικρατούντα χαρακτήρα και από τα δυο φύλα. Η μεταλλαγή αφορά ένα από τα γονίδια ΕΧΤ (ΕΧΤ1, ΕΧΤ2 και ΕΧΤ3), τα οποία βρίσκονται αντίστοιχα στα χρωμοσώματα 8,11 και 19.
 

Εικόνα 1: 
Ακτινογραφία
οστεοχονδρώματος
στην Πρόσθια επιφάνεια
της Ωμοπλάτης
Eικόνα 2: 
Ακτινογραφία


Ανάλογα με την εντόπιση μπορεί να προκληθούν συμπτώματα εμφανισιακά ή μηχανικά, τα οποία απαιτούν χειρουργική αφαίρεση του όγκου.


Στα Πολλαπλά Οστεοχονδρώματα θα πρέπει να επισημανθεί η αναπτυξιακή δυσαναλογία κορμού και άκρων που σχετίζεται με το μεταλλαγμένο γονίδιο.


Συνήθως η εξέλιξη των Οστεοχονδρωμάτων σταματάει όταν ολοκληρωθεί η οστική ανάπτυξη. Αν ένα Οστεοχόνδρωμα συνεχίσει να μεγαλώνει μετά τη σκελετική ωρίμανση, πρέπει να κινήσει υποψίες για πιθανή κακοήθη εξαλλαγή σε οστεοχονδροσάρκωμα. Γεγονός που στη βιβλιογραφία αποτυπώνεται σε ποσοστό 2%.
Γενικά τα Οστεοχονδρώματα είναι καλοήθεις όγκοι, οι οποίοι δεν επηρεάζουν το προσδόκιμο ζωής. Εν τούτοις, ο κίνδυνος κακοήθους εξαλλαγής σε χονδροσάρκωμα πρέπει να μας απασχολεί ειδικά σε πολλαπλά οστεοχονδρώματα.


TO ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
Άνδρας 23 χρόνων, με έντονα συμπτώματα δυσκινησίας, πόνου με θόρυβο τριβής στον αριστερό ώμο κατά την κίνηση του άνω άκρου. Η έναρξη των συμπτωμάτων εντοπίζεται στο τέλος της εφηβείας του. Στον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε μεγάλου βαθμού ανύψωση-απομάκρυνση της ωμοπλάτης από το θωρακικό τοίχωμα, όπως και έντονος θόρυβος τριβής μεταξύ ωμοπλάτης και θωρακικού τοιχώματος.


Από τον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ευμεγέθης οστικός όγκος με μίσχο στην πρόσθια επιφάνεια της ωμοπλάτης, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση της ωμοπλάτης από το θωρακικό τοίχωμα.
Παρά την ασυνήθιστη εντόπιση, ο όγκος κλινικά χαρακτηρίστηκε Οστεοχόνδρωμα και αποφασίστηκε λόγω των έντονων συμπτωμάτων η αφαίρεσή του με τομή κατά μήκος του έσω χείλους της ωμοπλάτης που επιτρέπει την πρόσβαση στον υποπλάτιο χώρο της ωμοπλάτης.


Ο όγκος μετά την αφαίρεσή του στάλθηκε για βιοψία,το αποτέλεσμα της οποίας επιβεβαίωσε την κλινική διάγνωση περί οστεοχονδρώματος, χωρίς υποψία κακοήθους εξαλλαγής.


Η αποκατάσταση του αρρώστου ήταν θεαματική και εντός ολίγων ημερών επέστρεψε στην εργασία του.


Βιβλιογραφία: 
1. Unni k 6th ed. Thomas: Springfield:1996. Osteochondroma.Bone tumors pp 331-346
2. Scarborough M, Moreau G.Benign cartilage tumors. Ortop Clin North Am 1996:583-589

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ