ΠΙΣΩ
Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του ορθοπρωκτικού καρκίνου
Τεύχος 30
Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση του ορθοπρωκτικού καρκίνου
Δρ Χάρης Κωνσταντινίδης
Γενικός Χειρουργός Ειδικευμένος στη Λαπαροσκοπική και την Ογκολογική Χειρουργική
www.hariskonstantinidis.gr

Η σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση ενός σύνθετου ογκολογικού προβλήματος

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί ένα από τα συχνότερα εμφανιζόμενα νεοπλάσματα, αποτελώντας ταυτόχρονα μια ιδιαίτερα συχνή αιτία θανάτου σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Τα καρκινώματα της ορθοπρωκτικής περιοχής, δηλαδή του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου, αποτελούσαν για πολλά χρόνια ένα δυσεπίλυτο και απαιτητικό χειρουργικά πρόβλημα. Αυτό οφείλεται στο ότι η ριζική τους αφαίρεση απαιτεί τη συνδυασμένη εκτομή τόσο του ενδοκοιλιακού τμήματος του παχέος εντέρου, όσο και του τελικού – περινεϊκού τμήματος αυτού, ενώ συνήθως διενεργείται συμπληρωματική χήμειο- και άκτινο-θεραπεία.

Μέχρι πρόσφατα, οι επεμβάσεις αυτές διενεργούνταν με την κλασική – ανοιχτή χειρουργική, κάτω από συνθήκες μη ικανοποιητικής οπτικής και χειρουργικής προσέγγισης, γεγονός που οφείλεται στις ανατομικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Τα τελευταία χρόνια, οι επεμβάσεις αυτές γίνονται λαπαροσκοπικά, με τη χρήση της βιντεοσκοπικής χειρουργικής, η οποία προσφέρει οπτική μεγέθυνση περίπου 15 φορές μεγαλύτερη από το γυμνό μάτι. Αυτό προσφέρει στα χέρια ενός ειδικά εκπαιδευμένου λαπαροσκόπου χειρουργού το μοναδικό πλεονέκτημα της αναίμακτης χειρουργικής, που επιδρά στοχευμένα στο παθολογικό τμήμα του παχέος εντέρου, αφήνοντας ανέπαφους όλους τους γύρω ιστούς.

Επιπρόσθετα, κάνει δυνατή την ορθότερη ογκολογική χειρουργική προσέγγιση, αφού επιτρέπει λόγω καλύτερης διεγχειρητικής έκθεσης τη λεπτομερέστερη αφαίρεση των σχετιζόμενων λεμφαδένων. Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των καρκινωμάτων της ορθοπρωκτικής περιοχής προσφέρει επιπρόσθετα πλεονεκτήματα στον ασθενή. Η απουσία ουσιαστικά χειρουργικών τομών, εκτός από ανώτερο αισθητικό αποτέλεσμα, προσφέρει εντυπωσιακά ταχύτερη ανάρρωση στον ασθενή, ενώ συνοδεύεται από πολύ λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και επιπλοκές σχετιζόμενες με την επούλωση και τη γενικότερη ανάρρωση των ασθενών. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η βραχύτερη και οικονομικότερη νοσηλεία, καθώς και η ταχύτερη επάνοδος των ασθενών στις καθημερινές τους ενασχολήσεις.
Κατά τα τελευταία χρόνια, οι επεμβάσεις αυτές γίνονται με τη λαπαροσκοπική τεχνική και με απόλυτη επιτυχία στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ».

Ασθενής που υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική κοιλιοπερινεϊκή εκτομή (αφαίρεση όλου του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου), με τελική κολοστομία. Είναι εμφανής η έλλειψη χειρουργικών τομών στην κοιλιακή χώρα, αφού η επέμβαση διενεργήθηκε από τρεις οπές των 1-2 εκατοστών


Μετά από σειρά παρόμοιων επεμβάσεων σε αρκετούς ασθενείς τα αποτελέσματα ήταν άριστα, προσφέροντας την πιο σύγχρονη, αποτελεσματική και ανώδυνη θεραπευτική λύση σε ένα σύνθετο ογκολογικό πρόβλημα. Γεγονός που αποδεικνύει πως η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» και το έμψυχο δυναμικό της οδηγούν τις εξελίξεις στην λαπαροσκοπική και έλαχιστα επεμβατική χειρουργική ογκολογία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ