ΠΙΣΩ
Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Τεύχος 30
Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η Λαπαροσκοπική / Ενδοσκοπική Χειρουργική ή αλλιώς «Eλάχιστα Eπεμβατική Xειρουργική» (Minimally Invasive Surgery) αποτελεί τη χειρουργική κοιλίας μέσω ικρών τομών ʽʼκλειδαρότρυπαςʼʼ του κοιλιακού τοιχώματος, μεγέθους από 0,2 εκ. ως 1,3 εκ., και όχι μέσω μιας μεγάλης τομής. Μέσω των μικρών αυτών τομών, εισέρχεται μια κάμερα (η οποία συνδέεται με μια οθόνη εξωτερικά του ασθενούς), αλλά και τα χειρουργικά εργαλεία.

Η λαπαροσκοπική xειρουργική προσφέρει, εφόσον εκτελείται από χειρουργό με εμπειρία και καλή εκπαίδευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική, πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασσική «ανοιχτή» χειρουργική. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

 • Λιγότερος πόνος μετεγχειρητικά
 • Ταχύτερη ανάρρωση, όποτε και ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο, καθώς και ταχύτερη επάνοδος στις συνήθεις δραστηριότητες / εργασία
 • Λιγότερες επιπλοκές στο άμεσο (π.χ. μικρότερη πιθανότητα αιμορραγίας και μετεγχειρητικών λοιμώξεων), αλλά και στο απώτερο μετεγχειρητικό διάστημα (π.χ. μικρότερη πιθανότητα δημιουργίας ενδοκοιλιακών συμφύσεων, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν χρόνιο / υποτροπιάζον κοιλιακό άλγος ή και εντερική απόφραξη / ειλεό)
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα (και ακόμα καλύτερο αν ο χειρούρ-γος πραγματοποιήσει στο τέλος της επέμβασης πλαστική αποκατάσταση των μικρών τραυμάτων με ενδοδερμική ραφή)
 • Καλύτερη διεγχειρητική διάγνωση
 • Καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα (π.χ. χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής μετά από λαπαροσκοπική / ενδοσκοπική αποκατάσταση κηλών, όπως π.χ. βουβωνοκήλης)Επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με επιτυχία λαπαροσκοπικά είναι οι εξής:

 • Σκωληκοειδεκτομή
 • Αφαίρεση χοληδόχου κύστης
 • Αποκατάσταση όλων των κηλών (ομφαλοκήλη, βουβωνοκήλη, επιγαστρική κήλη, μετεγχειρητική κοιλιοκήλη, μηροκήλη, διαφραγματοκήλη, παραστομική κήλη, εσωτερική κήλη). Ειδικότερα, η βουβωνοκήλη μπορεί να αποκατασταθεί μέσω της κοιλιακής χωράς (λαπαροσκοπικά: ΤΑPP) ή μέσω του κοιλιακού τοιχώματος (ενδοσκοπικά: ΤΕP).
 • Πλαστική λόγω γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
 • Λύση ενδοκοιλιακών συμφύσεων
 • Λεμφαδενικός καθαρισμός (λαπαροσκοπικά ή ενδοσκοπικά μέσω του κοιλιακού τοιχώματος) της βουβωνικής περιοχής (π.χ. σε περίπτωση μελανώματος)
 • Διαγνωστική λαπαροσκόπηση (π.χ. σε περίπτωση αιμορραγίας, περιτονίτιδας, τραύματος, ασαφούς διάγνωσης κ.λπ.)
 • Επέμβαση λόγω εντερικής απόφραξης (ειλεός)
 • Αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρου του επινεφρίδιου
 • Αφαίρεση του σπληνός
 • Βιοψία ήπατος ή αφαίρεση / διάνοιξη ηπατικής κύστης
 • Δημιουργία «παρά φύση έδρας» λεπτού εντέρου (εντεροστομίας) ή παχέος εντέρου (κολοστομίας)
 • Συρραφή στομάχου σε περίπτωση διάτρησης (π.χ. λόγω έλκους)
 • Τοποθέτηση γαστροστομίας (PEG) ή νηστιδοστομίας (PEJ) για εντερική διατροφή
 • Αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρου του στομάχου λόγω καλοήθων ή κακοήθων παθήσεων
 • Αφαίρεση τμήματος λεπτού εντέρου λόγω καλοήθων ή κακοήθων παθήσεων
 • Αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρου του παχέος εντέρου (ακόμα και του ορθού, δηλαδή του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου) λόγω καλοήθων (π.χ. εκκολπωματίτιδα) ή κακοήθων παθήσεων (καρκίνος παχέος εντέρου)
 • Ορθοπηξία (καθήλωση του ορθού στην πύελο) λόγω πρόπτωσης του ορθού
 • Βαριατρικές επεμβάσεις ή αλλιώς Χειρουργική Παχυσαρκίας (για τη μείωση βάρους)


Ειδικότερα οι τελευταίες κατηγορίες εντάσσονται στη λεγόμενη «Ανώτερη Λαπαροσκοπική Χειρουργική» (Advanced Laparoscopic Surgery). Η Ανώτερη Λαπαροσκοπική Χειρουργική πραγματοποιείται σήμερα τελείως αναίμακτα με εργαλείο υπερήχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ