ΠΙΣΩ
NEWS - Αρθροσκοπική επέμβαση ώμου LATARJET
Τεύχος 33
NEWS - Αρθροσκοπική επέμβαση ώμου LATARJET
Η μετεγχειρητική ακτινογραφία- αρθροσκοπική επέμβαση LATARJET.Η μετεγχειρητική ακτινογραφία- αρθροσκοπική επέμβαση LATARJET.Πρωτοποριακή αρθροσκοπική επέμβαση ώμου LATARJET, η πρώτη που δημοσιεύεται στον Ελληνικό χώρο, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». Η επέμβαση αυτή χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του εξαρθρήματος του ώμου. Πρόκειται για οστεοτομία και μεταφορά της κορακοειδούς απόφυσης στο πρόσθιο τμήμα της ωμογλήνης και καθήλωση με δύο κοχλίες. Λόγω της γειτονίας με το βραχιόνιο νευρικό πλέγμα, θεωρείται δύσκολη τεχνικά επέμβαση και μέχρι τώρα εκτελείτο μόνο με ανοιχτή τομή.

Την τελευταία πενταετία, αναπτύχθηκε η αρθροσκοπική τεχνική από τον Γάλλο χειρουργό Laurent Lafosse, ο οποίος δίδαξε την τεχνική αυτή. Η περίπτωση αφορά ασθενή 25 ετών που χειρουργήθηκε αρθροσκοπικά στην Αθήνα για αντιμετώπιση καθ’ έξιν εξαρθρήματος ώμου (συρραφή επιχειλίου χόνδρου) και έκτοτε ο ώμος του ξαναβγήκε άλλες πέντε φορές. Η εγχείρηση έγινε αρθροσκοπικά, με τη μέθοδο LATARJET. Ο ασθενής έμεινε στην Κλινική δύο βράδια μόνο και έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Το πλεονέκτημα της αρθροσκοπικής επέμβασης είναι ο πολύ λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, οι μικρές τομές και η γρήγορη αποκατάσταση. Η αρθροσκοπική αυτή πλέον επέμβαση LATARJET έχει ένδειξη σε καθ’ έξιν εξάρθρημα ώμου, μετά από πολλά εξαρθρήματα με οστικά ελλείμματα και μετά από αποτυχημένες αρθροσκοπικές επεμβάσεις ώμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ