ΠΙΣΩ
Ιnterview: Tρ. Γεώργιος Ι. Κούρτογλου, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Υπεύθυνος Παθολογικού Τμήματος Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
Τεύχος 14
Ιnterview:
Tρ. Γεώργιος Ι. Κούρτογλου, Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Υπεύθυνος Παθολογικού Τμήματος Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»Κύριε Κούρτογλου, είστε από τους παλιότερους συνεργάτες της Κλινικής μας. Θα θέλατε να μου πείτε με λίγες λέξεις πώς βλέπετε το επίπεδο της Κλινικής, τόσο από επιστημονική άποψη, όσο και από νοσηλευτική;
Η Κλινική μας βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο τόσο από επιστημονική άποψη με την άριστη επιστημονική δουλειά από τη μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων τόσο και από νοσηλευτική με τη συνεχή φροντίδα και την αφοσίωση στους ασθενείς εκ μέρους του νοσηλευτικού προσωπικού.


Έχοντας πείρα αρκετών ετών σε νοσοκομείο του δημοσίου, ποια νομίζετε ότι είναι η διαφορά ανάμεσα στα νοσοκομεία του κράτους και το δικό μας;
Πρέπει να επισημάνουμε ότι και τα περισσότερα κρατικά νοσοκομεία διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό, πλειάδα ικανών και ευσυνείδητων ιατρών σε όλες τις ειδικότητες καθώς και άξιους νοσηλευτές. Τα σημεία όμως που πάσχουν είναι η μη σωστή διοίκηση και οργάνωση και ο συνεχής κρατικός και κομματικός παρεμβατισμός, όπως γίνεται δυστυχώς με τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι κατώτερες των αναγκών του ελληνικού λαού. Η ανυπαρξία επίσης σωστού συστήματος παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επιβαρύνει τα νοσοκομεία ακόμη περισσότερο.

Συμφωνείτε ότι η αντιμετώπιση των αρρώστων στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» τείνει να πλησιάσει το επίπεδο των πολιτισμένων χωρών της δύσης;
Με τη διαρκή προσπάθεια και φροντίδα των ιατρών και του νοσηλευτικού καθώς και του λοιπού παραϊατρικού προσωπικού η αντιμετώπιση των ασθενών μας είναι πάρα πολύ καλή. Σ’ αυτό συντελεί και ο σωστός συντονισμός των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων της Κλινικής υπό τη καθοδήγηση της διεύθυνσης.

Ποια είναι η γνώμη σας για τον τεχνολογικό εξοπλισμό της Κλινικής μας και πώς βλέπετε τη δυνατότητα πλήρους διερευνήσεως των προσερχόμενων αρρώστων;
Με τη διαρκή υποστήριξη της διεύθυνσης της Κλινικής ο εξοπλισμός που διαθέτουμε είναι πολύ υψηλού επιπέδου, ενώ ο νέος μας εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί στις νέες εγκαταστάσεις μας (νεότατης γενιάς αξονικός και μαγνητικός τομογράφος,, τεχνητός νεφρός, νέα χειρουργεία και εξωτερικά ιατρεία) θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο το έργο των ιατρών με αποτέλεσμα κανένας ασθενής που έρχεται στη Κλινική μας να χρειάζεται να μετακινηθεί σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα , επειδή έχει ανάγκη κάποια ειδική εξέταση ή θεραπεία.

Νομίζετε ότι ο εξοπλισμός μας χρειάζεται κάποια συμπλήρωση, δηλαδή βλέπετε να υπάρχουν κενά σε σύγκριση με τα μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας μας;
Όπως ήδη ανέφερα, με τη λειτουργία της επέκτασης της Κλινικής μας και τη τοποθέτηση του νέου μας εξοπλισμού, ο οποίος είναι και ο τελειότερος στη Βόρεια Ελλάδα, φθάνουμε ή και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνάμε πλέον το επίπεδο των μεγαλύτερων και καλύτερα εξοπλισμένων πανεπιστημιακών νοσοκομείων της χώρας.. Είναι επίσης βέβαιο ότι η διεύθυνση της Κλινικής μετά από εισηγήσεις συναδέλφων διαφόρων ειδικοτήτων θα καλύψει σταδιακά τυχόν κενά σε εξοπλισμό που θα προκύψουν από τη διαρκή εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το επίπεδο των γιατρών στη χώρα μας;
Οι Έλληνες ιατροί στη μεγάλη τους πλειοψηφία βρίσκονται σε πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο, αν και η εκπαίδευση που λαμβάνουν σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Εν τούτοις με προσωπικές προσπάθειες και θυσίες κατορθώνουν να προσφέρουν καλές υπηρεσίες στο πάσχοντα συνάνθρωπο παρά τις μικρές γενικώς αμοιβές τους και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν λόγω της κακής οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.

Τι επιπλέον θα προτείνατε για την ιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα;
Νομίζω ότι οι ιατρικές σχολές της χώρας χρειάζονται αναβάθμιση και με ελάττωση του αριθμού των εισακτέων σ’ αυτές για να σταματήσει επιτέλους η παραγωγή μεγάλου αριθμού πλημμελώς εκπαιδευμένων ιατρών, Επίσης πρέπει να θεσμοθετηθούν πανελλήνιες εξετάσεις για έναρξη ειδικότητας για να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της αναμονής που φθάνει και τα δέκα χρόνια και της φυγής των καλύτερων ιατρών στο εξωτερικό και να υπάρξει συνεχής αξιολόγηση των Νοσοκομειακών Κλινικών δίνουν ειδικότητα. Έτσι θα εκλείψουν σταδιακά οι μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται στο επίπεδο εκπαίδευσης ανάμεσα σε γιατρούς που κάνουν την ίδια ειδικότητα σε διαφορετικές κλινικές ακόμη και του ίδιου Νοσοκομείου.

Είστε ευχαριστημένος που έτυχε να δουλέψετε στον «ΑΓΙΟ ΛΟΥΚΑ»;
Θα έλεγα ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που εργάζομαι εδώ και 17 σχεδόν χρόνια στον «Άγιο Λουκά», όπου μας δίδεται η δυνατότητα σε συνεργασία με τους συναδέλφους των άλλων ειδικοτήτων να διαγιγνώσκουμε και να αντιμετωπίζουμε πολύ δύσκολες περιπτώσεις ασθενών. Στο έργο μας αυτό η βοήθεια της διεύθυνσης της Κλινικής , του παραϊατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού είναι ανεκτίμητη. Το γεγονός δε ότι βρισκόμαστε συνεχώς σε ετοιμότητα μας κάνει σίγουρα διαρκώς καλύτερους.

Τι θα συνιστούσατε στην ηγεσία της Κλινικής προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο ή ακόμη και να βελτιωθεί;
Η διεύθυνση της Κλινικής καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες ούτως ώστε οι επιλεγόμενοι συνεργάτες μας ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων να είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να έχουν ως πρώτη προτεραιότητα τη βοήθεια στο πάσχοντα συνάνθρωπο. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχισθεί στην ίδια ένταση ούτως ώστε το επιστημονικό δυναμικό μας να αυξάνεται συνεχώς και νέες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας να εφαρμόζονται καθημερινώς στη Κλινική μας. Επίσης θα ήταν καλό να οργανώνουμε συχνότερα επιστημονικές ημερίδες ούτως ώστε το επιστημονικό μας έργο να γίνει ευρύτερα γνωστό τόσο στην ιατρική κοινότητα όσο και στο κοινό. Με τους νέους χώρους που θα έχουμε σύντομα στη διάθεσή μας στις καινούργιες εγκαταστάσεις νομίζω ότι αυτό θα γίνει εφικτό πολύ σύντομα. Όνειρο όλων μας είναι ο «Άγιος Λουκάς» βασιζόμενος στις ίδιες αρχές που λειτούργησε εδώ και 32 χρόνια να καταστεί ένα πλήρες και άρτια εξοπλισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου η αντιμετώπιση των συνανθρώπων που προσέρχονται σε μας για οιοδήποτε πρόβλημα υγείας να είναι η καλύτερη δυνατή τόσο από ανθρώπινη όσο και από ιατρονοσηλευτική άποψη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ