ΠΙΣΩ
Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική στη Θεραπεία Παθήσεων των Παιδιών
Τεύχος 16
Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική στη Θεραπεία
Παθήσεων των Παιδιών
Δρ. Ιωάννης Βαλιούλης
Χειρουργός Παίδων
 www.ivalioulis.gr

Την τελευταία εικοσαετία, η σύλληψη της ιδέας της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής και η εμφάνιση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής έφεραν επανάσταση στην άσκηση της χειρουργικής, αντίστοιχου μεγέθους με την εμφάνιση των αντιβιοτικών στην άσκηση της ιατρικής.

Με τη λαπαροσκόπηση διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις μέσα στο ανθρώπινο σώμα, με την εισαγωγή μέσω μικρών τομών αρχικά μιας κάμερας, η οποία μεταδίδει την εικόνα σε μια οθόνη τηλεόρασης (monitor) και εν συνεχεία με την εισαγωγή ειδικών λεπτών και μακριών εργαλείων. Για να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος εμφυσάται στο σώμα διοξείδιο του άνθρακος (CO2), το οποίο αφαιρείται στο τέλος της επέμβασης. Οι επεμβάσεις αυτές προσφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στον ασθενή (ταχύτερη ανάρρωση, μικρότερος χρόνος νοσηλείας, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος), όσο και στο χειρουργό (πλήρης έλεγχος της κοιλιάς, όραση υπό μεγέθυνση των οργάνων του σώματος, λεπτές και ακριβείς κινήσεις), αλλά απαιτούν ειδική εκπαίδευση και σημαντική εμπειρία.

Στους ενήλικες, οι επεμβάσεις αυτές αποτελούν ρουτίνα σε πολλά νοσοκομεία και κλινικές. Στα παιδιά, παρ’ ότι στο εξωτερικό διενεργούνται συστηματικά από αρκετά χρόνια για μεγάλο αριθμό παθήσεων, στη χώρα μας δεν υπάρχει κανένα νοσοκομείο, το οποίο να προσφέρει συστηματικά αυτή τη δυνατότητα. Η Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» αποτελεί ίσως το μόνο νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στο οποίο επί 24ωρου βάσεως μπορούν να αντιμετωπισθούν επείγουσες χειρουργικές παθήσεις παιδιών με λαπαροσκόπηση. Μάλιστα είναι η μόνη Κλινική στην οποία υπάρχουν παιδιατρικά λαπαροσκοπικά εργαλεία πάχους μόλις 3 mm, ώστε πρακτικά να μη μένουν ουλές από τις επεμβάσεις.

Είναι μεγάλη η ποικιλία των παθήσεων των παιδιών οι οποίες μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη λαπαροσκοπική χειρουργική.Η διάγνωση και η θεραπεία του οξέος κοιλιακού άλγους χειρουργικής αιτιολογίας είναι ασφαλέστερη με τη λαπαροσκόπηση. Η συχνότερη αιτία στα παιδιά είναι η οξεία σκωληκοειδίτιδα, η οποία απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές επιπλοκές. Υπάρχουν όμως αρκετές άλλες παθήσεις οι οποίες μιμούνται τα συμπτώματά της, όπως η συστροφή κύστης της ωοθήκης ή της σάλπιγγας στα κορίτσια, η φλεγμονή της μεκκελείου απόφυσης, η συστροφή του μείζονος επιπλόου, ο εγκολεασμός του εντέρου κ.α. Η λαπαροσκόπηση επιτρέπει την ακριβή διάγνωση και καθορίζει την ενδεδειγμένη θεραπεία στις αμφίβολες περιπτώσεις. Μεγάλος αριθμός παιδιών με αυτές τις παθήσεις έχει χειρουργηθεί την τελευταία δεκαετία στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ». Ενδεικτικό της αποτελεσματικότητας της μεθόδου είναι ότι το 85% των παιδιών αυτών έφυγαν θεραπευμένα μέσα σε 24 ώρες από την επέμβαση, η δε συνολική παραμονή τους στην Κλινική δεν ξεπέρασε τις 36 ώρες.

Άλλες σπανιότερες παθήσεις του πεπτικού στα παιδιά που μπορούν να αντιμετωπισθούν με λαπαροσκόπηση είναι η πυλωρική στένωση, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η λιθίαση της χοληδόχου κύστης, οι ατρησίες του εντέρου, το συγγενές μεγάκολο και ο συμφυτικός ειλεός.

Στο ουροποιητικό σύστημα, η νεφρεκτομή, η πλαστική της πυέλου του νεφρού όταν υπάρχει στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής, ακόμη και η μετεμφύτευση των ουρητήρων επί κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης μπορούν να διενεργηθούν λαπαροσκοπικά. Οι δύο τελευταίες επεμβάσεις είναι βέβαια τεχνικά δύσκολες και χρονοβόρες, αλλά με την εισαγωγή της υποβοηθούμενης με ηλεκτρονικό υπολογιστή λαπαροσκοπικής χειρουργικής οι τεχνικές δυσκολίες μειώνονται στο ελάχιστο.

Ιδιαιτέρως χρήσιμη είναι η λαπαροσκόπηση σε περιπτώσεις κρυψορχίας, κατά τις οποίες ο όρχις είναι μέσα στην κοιλιά ή δεν ανευρίσκεται με τις διάφορες εξετάσεις. Με τη λαπαροσκόπηση μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση του όρχεως και εν συνεχεία να τον μεταφέρουμε στο όσχεο.

Η κιρσοκήλη, η οποία είναι αρκετά συχνή στα αγόρια, θεραπεύεται επίσης λαπαροσκοπικά, με υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και χαμηλότερα επιπλοκών απ’ ότι με την κλασική ανοικτή επέμβαση.

Στα κατάλληλα χέρια δεν υπάρχει κατώτερο όριο ηλικίας για τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» έγινε πριν τέσσερα χρόνια η πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής στην Ελλάδα λαπαροσκοπική επέμβαση σε νεογνό ηλικίας μόλις τριών ημερών. Το παιδάκι έπασχε από διπλασιασμό του εντέρου και η επέμβαση είχε απόλυτη επιτυχία. Μάλιστα, λόγω της σπανιότητας και των δυσκολιών του, το περιστατικό αυτό παρουσιάσθηκε σε παγκόσμιο συνέδριο στη Βενετία το 2005.

Η πρόοδος όμως δε σταματά. Ήδη είναι εν χρήσει σε αρκετές παιδοχειρουργικές κλινικές του εξωτερικού πλήρη συστήματα εργαλείων για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, τα οποία ελέγχονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (ρομποτικά συστήματα). Αυτά επιτρέπουν τη διενέργεια πολύπλοκων και δύσκολων χειρουργικών επεμβάσεων με μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια. Ακόμη δίνουν τη δυνατότητα στο χειρουργό να μη βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον ασθενή (τηλεχειρουργική).

Τέλος, μια καινούρια τεχνική στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις επιτρέπει την εισαγωγή εργαλείων στην κοιλιά από φυσικούς αυλούς του ανθρώπινου σώματος. Εισάγονται δηλαδή από το στόμα στο στομάχι και από εκεί στην κοιλιά ή μέσω του κόλπου στις γυναίκες εύκαμπτα εργαλεία και διενεργούνται οι επεμβάσεις χωρίς καμιά ορατή ουλή. Βέβαια δεν έχουν λυθεί ακόμη όλα τα προβλήματα, αλλά με την πρόοδο της τεχνολογίας σύντομα θα εφαρμοσθεί ευρέως και αυτή η τεχνική.

Τα παιδιά δικαιούνται και πρέπει να επωφελούνται από την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» αυτό γίνεται καθημερινά πράξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ