ΠΙΣΩ
Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Η λειτουργία του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2002 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε ασθενείς που νοσηλεύονται στην Κλινική. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ασθενείς που έχουν έκπτωση των λειτουργικών τους ικανοτήτων, τραυματικής ή οργανικής αιτιολογίας.

Οι υπηρεσίες είναι εξειδικευμένες ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ασθενής και οι οικείοι του και αποσκοπούν στην επίλυσή τους. Σκοπός των υπηρεσιών αποκατάστασης είναι η επανεκπαίδευση του ασθενούς, με κριτήριο την αξιοποίηση των ικανοτήτων του και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του. Απώτερος στόχος είναι η επανένταξη του ασθενούς στον κοινωνικό του ρόλο. 

Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε ασθενείς που έχουν υποστεί βλάβες από νευρολογικές, ορθοπαιδικές και καρδιοαγγειακές παθήσεις, όπως αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις νωτιαίου μυελού, πολυνευροπάθειες, πολλαπλά κατάγματα, οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου κλπ. Μετά την αντιμετώπιση της οξείας φάσης της πάθησης, και εφόσον υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα, οργανώνεται ένα πρόγραμμα αποκατάστασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασθενούς γίνεται από διαφόρους θεραπευτές και ποικίλες ιατρικές ειδικότητες. Όλοι μαζί συμμετέχουν στην οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης και αποτελούν την Ομάδα Αποκατάστασης. Η προσφορά υπηρεσιών αποκατάστασης διαμέσου της Ομάδας Αποκατάστασης αποτελεί το μόνο σωστό τρόπο προσέγγισης των ασθενών με ειδικά προβλήματα.

Η Ομάδα Αποκατάστασης της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» αποτελείται από ιατρούς και θεραπευτές που είτε εργάζονται στην Κλινική σε μόνιμη βάση είτε συνεργάζονται με την Κλινική ως εξωτερικοί συνεργάτες. Ο συντονισμός της ομάδας γίνεται από τον υπεύθυνο Φυσίατρο που οργανώνει τις υπηρεσίες και τις συγκεντρώσεις. Η ομάδα συγκεντρώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την ενημέρωση των θεραπευτών σχετικά με την πορεία του ασθενούς και τον προγραμματισμό της συνέχισης του προγράμματος.

Τα βασικά μέλη της Ομάδας Αποκατάστασης της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» είναι:

 • Ειδικός Ιατρός της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
 • Φυσιοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Λογοπαθολόγοι
 • Νοσηλεύτριες εκπαιδευμένες σε θέματα αποκατάστασης
 • Κατασκευαστές ορθωτικών και προσθετικών μελών

Ιατρικές ειδικότητες που βρίσκονται σε στενή σχέση με την Ομάδα Αποκατάστασης στην Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» είναι:

 • Αγγειοχειρουργική
 • Καρδιολογία
 • Καρδιοχειρουργική
 • Νευρολογία
 • Νευροχειρουργική
 • Ορθοπαιδική Χειρουργική
 • Πνευμονολογία
 • Ρευματολογία 

Οι υπηρεσίες αποκατάστασης παρέχονται στους ασθενείς που νοσηλεύονται στην Κλινική σε συστηματική βάση και αμέσως μετά την οξεία φάση της ασθένειας, αλλά και σε ασθενείς που επισκέπτονται τα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης της Κλινικής. Στα Εξωτερικά Ιατρεία αντιμετωπίζονται οι ασθενείς που δεν επιθυμούν ή δε χρειάζεται να νοσηλευτούν στην Κλινική. Στους ασθενείς αυτούς γίνεται αξιολόγηση των προβλημάτων, εκτίμηση της κατάστασης και οργάνωση του προγράμματος αποκατάστασης, χωρίς να είναι απαραίτητη η νοσηλεία τους στην Κλινική. 

Το Τμήμα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης εστιάζει επίσης το ενδιαφέρον του στην αντιμετώπιση του μυοσκελετικού πόνου. Όπως ακριβώς γίνεται με τις υπηρεσίες αποκατάστασης, οι ασθενείς με μυοσκελετικό πόνο έχουν τις επιλογές να επισκεφτούν τα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, να γίνει αντιμετώπιση του πόνου αμέσως ή με μίας ημέρας εισαγωγή ή να γίνει εισαγωγή του ασθενούς στην Κλινική και αντιμετώπιση του πόνου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Τα μέσα αντιμετώπισης του μυοσκελετικού πόνου που χρησιμοποιούνται στο Τμήμα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, θεραπευτική άσκηση, βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός, biofeedback, TENS, θεραπευτικές διηθήσεις, εγχύσεις τοπικού αναισθητικού. Η επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης του πόνου εξαρτάται από τις ανάγκες και τα προβλήματα του κάθε ασθενούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ