ΠΙΣΩ
Χειρουργική της μίας ημέρας

Το Τμήμα Χειρουργικής της μιας ημέρας καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων (όπως αρθροσκοπήσεις, διάφορες ενδοσκοπικές επεμβάσεις, καταρράκτες, μικρές χειρουργικές επεμβάσεις κ.λπ.) που μπορούν να διενεργηθούν χωρίς διανυκτέρευση του αρρώστου στην Κλινική. Έχει ήδη προηγηθεί ο εργαστηριακός προεγχειρητικός έλεγχος και ο ασθενής έρχεται έτοιμος για το χειρουργείο, με προοπτική να φύγει ύστερα από μερικές ώρες, χωρίς να χρειαστεί να παραμείνει στην Κλινική το βράδυ. Οι εγχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο φάσμα του Τμήματος αυτού αυξάνονται συνεχώς, καθώς οι μοντέρνες μέθοδοι που εφαρμόζονται επιβραχύνουν το χρόνο νοσηλείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ