ΠΙΣΩ
Τραυματιολογικό

Το Τραυματιολογικό Τμήμα της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σχεδόν το σύνολο των κακώσεων και τραυματισμών που είναι δυνατόν να επέλθουν κυριότατα από τροχαία ατυχήματα. Εκτός από τον πλήρη εξοπλισμό που διαθέτει, το Τμήμα συγκαταλέγει στα στελέχη του γιατρούς που έχουν ασχοληθεί ειδικά με τραυματισμούς και κακώσεις σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού και έχουν εκπαιδευθεί για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων του πολυτραυματία, προβλήματα που αφορούν ποικίλα οργανικά συστήματα. Η εξειδικευμένη φροντίδα, οι κατάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και η εφαρμογή σωστής φυσικοθεραπείας και μεθόδων αποκατάστασης οδηγεί στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, που άλλωστε αποτελούν στην περίπτωση αυτή και τον κύριο στόχο. Ας σημειωθεί ότι η Κλινική διαθέτει επίσης οργανωμένη Ομάδα Αποκατάστασης Τραυματιών .

Το Τραυματιολογικό Τμήμα του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ», εκτός των άλλων, καλύπτεται από ασθενοφόρα που είναι ετοιμοκίνητα όλες τις ώρες του 24ώρου για τη μεταφορά πολυτραυματιών στην Κλινική και την ταχύτατη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, σε συνεργασία με το τελειότατο Τμήμα Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής, το οποίο στελεχώνεται από άριστους γιατρούς και νοσηλευτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ