ΠΙΣΩ
Πλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική

Το Τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής ασχολείται με την επανόρθωση βλαβών και δυσμορφιών που δημιουργούνται μετά από τραυματισμούς και κακώσεις, αλλά και με την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων αισθητικής αποκατάστασης βλαβών που επιφέρει κατά κανόνα η πάροδος του χρόνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ