ΠΙΣΩ
Ορθοπαιδικό

Στο Ορθοπαιδικό Τμήμα του «ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα αρθροσκοπήσεις, στην αρχή μόνο του γόνατος, αργότερα και άλλων αρθρώσεων. Οι αρθροσκοπήσεις αρχικά ήταν μόνο διαγνωστικές, πολύ σύντομα όμως εφαρμόστηκαν και θεραπευτικές αρθροσκοπήσεις στην άρθρωση του γόνατος, κυρίως αρθροσκοπικές μηνισκεκτομές.

Παράλληλα, εφαρμόζονται από πολλά χρόνια αρθροπλαστικές του ισχίου και του γόνατος. Πρόσφατα μάλιστα έχει αρχίσει να μπαίνει στο φάσμα των δυνατοτήτων του τμήματος και η άρθρωση του ώμου (τόσο για αρθροσκόπηση όσο και για αρθροπλαστική), που ίσως ήταν και η πιο δύσκολη και παραμελημένη στον τόπο μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ