ΠΙΣΩ
Λιθοθρυψία

Η εξωσωματική λιθοθρυψία (ESWL) αποτέλεσε επανάσταση στην αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού στα μέσα της δεκαετίας του 80. Η eswl έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτή εξαιτίας της ευκολίας χρήσης της, του μη επεμβατικού χαρακτήρα της και της υψηλής αποτελεσματικότητάς της στη θεραπεία νεφρικών και ουρητηρικών λίθων. Στην Κλινική μας λειτουργεί από το 2008 μια σύγχρονα δομημένη Μονάδα Εξωσωματικής Λιθοθρυψίας, με τον υπερσύγχρονο λιθοθρύπτη 3ης γενιάς Storz Modulith SLX-F2, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι η σύγχρονη δυνατότητα ακτινοσκοπικής ή/και υπερηχογραφικής απεικόνισης και η δυνατότητα διπλής εστίασης του λίθου.

Η όλη διαδικασία διαρκεί γύρω στα 45 λεπτά και θεωρείται γενικά ανώδυνη. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την εμπειρία και τεχνογνωσία των ουρολόγων της Μονάδας, έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ