ΠΙΣΩ
Ενδοσκοπική & Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η Eνδοσκοπική Xειρουργική στάθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» εδώ και πολλά χρόνια.

Η πρώτη εντόπιση ήταν στην άρθρωση κυρίως του γόνατος, όπου εφαρμόσθηκε αρθροσκοπικός έλεγχος και αργότερα αρθροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, άρχισαν να εφαρμόζονται λαπαροσκοπικές εγχειρήσεις διαφόρων οργάνων (χολής, σκωληκοειδούς αποφύσεως, γεννητικών οργάνων θήλεος κλπ.), με αποτέλεσμα σήμερα πια η ενδοσκοπική χειρουργική να αποτελεί σε πολλές επιμέρους χειρουργικές ειδικότητες τον κανόνα.

Ο πλήρης εξοπλισμός του Ενδοσκοπικού Τμήματος της Κλινικής, σε συνδυασμό με τη μεγάλη πείρα και επιδεξιότητα των ιατρών, έχουν καταστήσει την Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» κέντρο ενδοσκοπικό από τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ